Warning: Creating default object from empty value in /homepages/5/d94778607/htdocs/dovla.net-2/wp-content/plugins/view_counter/view_counter.php on line 52
dovla.net » Iz istorije RK “Mlada Bosna” / “Željo”

Iz istorije RK “Mlada Bosna” / “Željo”

Na redu je druga grupa fotografija iz istorije Rukometnog kluba “Mlada Bosna” (�eljo) u periodu koji obuhvata �ezdesete i sedamdesete godine pro�log vijeka, iz vremena kada je rukomet jo� uvijek bio u vrhu najpopularnijih sportova u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, iz vremena velikih uspjeha banjalu?kog “Borca”, sarajevskih klubova “Bosne” i “Mlade Bosne”, “Krivaje” iz Zavidovi?a, “Bosne” Visoko, “Radni?kog” Gora�de i drugih.

Prvenstvena utakmica �Mlada Bosna� � �Dinamo � iz Pan?eva. U ono doba � Dinamo � je bio izuzetno jak tim. Na slici su : Turanjanin , Krsti? i Id�akovi? koji �utira sedmerac.

Vrijedno je napomenuti da je �Mlada Bosna � odnosno ��eljezni?ar�, u svojim redovima imala dva vanserijska igra?a i to Memnuna Id�akovi?a i Adnana Dizdara.

Memnun Id�akovi? , reprezentativac �Jugoslavije�, kao i dugogodi�nji kapiten tima, mislim da i danas dr�i svjetski rekord po broju postignutih golova na jednoj prvenstvenoj utakmici (27) , a koliko se sje?am da su snimani kratki filmovi sa njim, za potrebe DIF-a ( sve vrste dodavanja i �utiranja ) a koji su slu�ili studentima iz predmeta �Rukomet�.

Ukratko, nevjerovatno nepredvidiv igra? i �to se ti?e �utiranja ili dodavanja (ustvari nevjerovatan osje?aj za igru i pregled igre), i za koga nije bilo �mrtvog� ugla t.j. ugla odakle se ne mo�e �utirati ili dodati � po svim zakonima fizike.

Dr. Dizdar Adnan , takodje nepredvidiv, u smislu da je imao veoma mnogo nevjerovatnih odbrana a naro?ito ako je malo �nao�tren�. Sje?am se jedne utakmice kada je Ado branio za reprezentaciju �Jugoslavije� na trofeju �Kup Karpata� � Klu�, Rumunija, a igrali smo protiv Isto?ne Njema?ke ( u to doba, to je bila jedna od najja?ih rukometnih reprezentacija na svijetu). Kada je u drugom poluvremu Ado u�ao u igru, a do tada smo gubili ubjedljivo, imao je nevjerovatan broj odbrana. Ukratko, primio je samo dva gola iz penala za ?itavo poluvrijeme, a reprezentacija �Jugoslavije� je pobijedila u tom susretu.

Kasnije, ako se ne varam, bio je i kapiten reprezentacije �Jugoslavije� na svjetskom prvenstvu, �to mo�e dolikovati samo izuzetnim ljudima i sportistima.

Derbi �Mlada Bosna� � �Bosna� odigran u FIS-u , uz TV prenos , �to je u ono doba bila dodatna stimulacija za igra?e. Pobijedila je �Mlada Bosna� a na slici su : �arenkapa , Ratkovi? ( u pozadini ) , pok. ?engi? , Benco , Halilovi? (8) , pok Falatar , Turanjanin , Id�akovi? (11) i Demir ( u pozadini).

Dodatak urednika: U publici sam prepoznao neke poznate likove. U drugom redu lijevo je Boris Tihi (u bijelom mantilu), malo dalje je Vido Makelji? (sa tamnim nao?arima), do njega je Veljo Besarovi? – Top, do njega je I?o Rudi?, a sasvim desno je Dr Zlatan Hrelja – ?aki.

Slika rukometa�a �Mlade Bosne � u FIS-u, pred po?etak utakmice , a na slici su : (stoje) pok. Dakovi? , Demirovi? , Turanjanin , Kulenovi? , pok Efendi? , Trklja , Id�akovi? i trener Mi�o Ba�i?. U donjem redu su : Benco , Maksimovi? , Halilovi? , Pizovi? i Dizdar.

Ova slika je napravljena u maloj sali � gimnasti?koj u Fis-u , a na slici su : stoje –
Id�akovi? , pok. Polimac , pok. ?engi? , Papi? , Pilipovi? , Glasovi?.
U donjem redu su : Martinovi? , Turanjanin , Zagorac , Benco , Kulenovi? R.

Ekipa �Mlade Bosne� pred ve?ernju utakmicu u FIS-u , oktobar 1970.

Na slici su : (stoje) pok ?engi? , Dizdar , pok. Dakovi? , Demir , pok. Efendi? , Id�akovi? i Halilovi?, a u donjem redu pok Polimac , Turanjanin , Benco , Trklja i Glasovi?

Dan kada smo promijenili ime u rukometni klub ��eljezni?ar �, 18.05.1970

Na slici su : Id�akovi? , Papi? , Dizdar , Martinovi? , Halilovi? , pok. Dakovi? , pok. Efendi? , Demir , Kulenovi? R. i pok. ?engi? , a u donjem redu su : Benco S. , Trklja , Benco I , Turanjanin , Pizovi? i Kulenovi? E.

Reprezentacija �Bosne i Hercegovine�, pred prijateljsku utakmicu� sa olimpijskom reprezentacijom � Jugoslavije � , odr�anoj po?etkom juna 1972. godine u velikoj dvorani KSC �Skenderija � .

Na slici su : (stoje ) Kemal Vraz�i? ( Bosna , Visoko ) , �arko Trajkovi? ( Bosna , Sarajevo ) , Nevzet Sir?o ( Bosna , Visoko ) , �eljko Martin?evi? ( Bosna , Sarajevo ) , Memnun Id�akovi? ( �eljezni?ar , Sarajevo ) i Ivica Dragi?evi? ( Krivaja , Zavidovi?i ),

a u donjem redu su : pok. Zoran Vukovi? ( Bosna , Sarajevo ) , Re�ad �arenkapa ( Bosna , Sarajevo ) , Milan Turanjanin ( �eljezni?ar , Sarajevo ) , Mirko Zagorac ( �eljezni?ar , Sarajevo ) , Hurem ( Bosna , Visoko ) i Esad Kurtagi? ( Krivaja , Zavidovi?i ).

Ovu utakmicu je dobila reprezentacija �Jugoslavije� , ne ba� lako, a na ovoj utakmici nisu nastupili Dizdar , Halilovi? , Timko , � . Zanimljivo, da je dan ranije t.j. u subotu nave?e u maloj dvorani, reprezentacija grada Sarajeva pobijedila reprezentaciju �Jugoslavije � , koja je dva mjeseca kasnije osvojila zlatnu olimpijsku medalju u Minhenu 1972 godine.

Mislim da se tih sedamdesetih, najja?i rukomet igrao upravo u Bosni i Hercegovini.

U Olimpijskoj reprezentaciji tada je nastupalo pet igra?a iz Bosne i Hercegovine i to:

Abas Arslanagi? , Neboj�a Popovi? , Milorad Karali? , pok. Dobrivoje Selec (svi iz �Borca � , Banja Luka ) te Djoko Lavrni? ( Krivaja , Zavidovi?i ).

Svjetsko studentsko prvenstvo, Lund � �vedska , 1974 godina. Reprezentacija �Jugoslavije � osvojila tre?e mjesto �bronzana medalja. Na slici su : trener Mi�o Ba�i? (�eljezni?ar, Sa ) , Zdravko Radjenovi? (Borac , BL) , na�alost ne mogu se sada sjetiti imena ovog izvanrednog beka ( Crvenka)- te unaprijed moje izvinjenje , Dragun (Zagreb ,Zg) , savezni selektor prof. Baja Jankeli? (Bosna , Sa), Zvonko Serdaru�i? (Bosna , Sa ) , Milan Turanjanin (�eljezni?ar, Sa ) , Begovi? (Zagreb ,Zg) , Demirovi? Halid (�eljezni?ar, Sa ) te pomo?ni trener pok. Zoran Vukovi? (Bosna , Sa ) , a u donjem redu su : Dizdar Adnan (�eljezni?ar, Sa ) , Esad Kurtagi? (Krivaja , Zavidovi?i), �efko Halilovi? (�eljezni?ar, Sa) , Sead Pizovi? (�eljezni?ar, Sa ) , Laki? (Kvarner, Rijeka) , Timko (Krivaja , Zavidovi?i).

Ipak jedna satisfakcija za na�eg dugogodi�njeg trenera Mi�u Ba�i?a, izvanrednog ?ovjeka i pedagoga, da od juniora stvori reprezentativce, kroz jedan mukotrpan, dugotrajan, strpljiv , uporan i kvalitetan rad. Takodje bih ovom prilikom �elio ista?i i pohvaliti mukotrpni �pionirski� rad na�eg juniorskog trenera Hidajeta �eri?a – �erkana , takodje izvanrednog ?ovjeka i pedagoga.

Zamislite koja je to obaveza, da tri puta nedeljno dr�i treninge u FIS-u, na otvorenom igrali�tu, od 6:00-7:30 , jer smo bili djaci sa razli?itim �kolskim smjenama, a tim treba da bude kompletan na treningu.

Na slici su : Adnan Dizdar , Sead Pizovi? , Mi�o Ba�i? , Milan Turanjanin , Halid Demirovi?. Na ovoj slici se izgubio-nedostaje �efko Halilovic , a ne znam za�to?

Postepeno uvodjenje mladih i perspektivnih igra?a u tim � zimska liga. Na slici su : (stoje) pok. ?engi? , Radmilovi? , Mari? , Turanjanin , Kulenovi? E. , Demirovi? , Halilovi? , Loncovi?. U donjem redu su : �igi? , Zagorac , Glasovi? , Festi? i Pizovi?.

.

Komentari (15)

1
Mio Bai?
Thursday, 18. September 2008 u 19:14

Na objavljenim fotosima studentske reprezentacije Jugoslavije, koja je osvojila bronzanu medalju u Malmeu -vedska l974.godine, autor nije magao identifikovati igra?a RK Crvenke Pavi?evi?a.Ovom dopunom, odui?emo se ovom zaista izvanrednom igra?u.
Pozdrav Mio Bai?

2
Vuk Jeftic
Friday, 19. September 2008 u 07:07

Hvala autoru na ovom lijepom sjecanju, nadamo se
nastavku, te igracima koji ne smiju biti izostavljeni iz sjecanja (Cane,Muci,Zoka,Adem,
Ranko…) hajde Miso, otvori tu ladicu sirom…

3
bato
Friday, 19. September 2008 u 08:28

Malo mi je cudno da je AUTORU i treneru Basicu
PROMAKLO da u donjem redu studenske reprezentacije
zadnji desno cuci golman Zeljko Slokar.
Bato….

4
Filip Garmaz
Sunday, 3. May 2009 u 13:57

Potovani prijatelji !
Na slici studentske reprezentacije pored Belog Ra?enovi?a stoji Radislav Miki Pavi?evi?, odli?ni lijevi vanjski uter RK Crvenke, kasnije viestruki reprezentativa.

Sportski pozdrav svoj rukometnoj raji.

Filip Garmaz Pile, HMRK “Zrinjski” Mostar

5
Ljiljana
Wednesday, 29. July 2009 u 09:40

Fantasticno,ima li neko od vas fotografije rukometnog tima ‘Grbavica’ sa Grbavice?

Srecna sam sto u opstem ‘patriotskom’ haosu ipak, nije sve unisteno. raja su ostala raja, a papci vladaju( bez uspomena jer su pre toga bili nula, a sad su ’00’).

6
GORDAN KOSO
Saturday, 12. December 2009 u 00:58

“ELJO”- RAPSODIJA U PLAVOM !!!

7
Zlatko
Saturday, 12. December 2009 u 13:10

Gordane, ti se preziva KOSO pa ima li kakve rodbinske veze sa Fikretom Koso? Bio je voza? u “Valtera Peri?a”, imao starijeg brata Faruka i stanovali su u Gunduli?evoj ulici.
Fikret je bio moja raja iz donje Vrazove i volio bih znati je li iv.

8
Mihajlo Mile Jovi?
Friday, 25. December 2009 u 14:22

Interesuje me da li neko moe da mi odgovori kako se zvao rukometa Kulenovi?. Naveden je inicijal E. U isto vreme smo igrali rukomet i se?am ga se po nadimku “?e?a”, ali ne mogu da se setim punog imena. U dva navrata smo i zajedno letovali u Pore?u i Vodicama i imam dosta slajdova iz tog perioda. Davno smo izgubili kontakt i veoma bih se obradovao ako bi mi neko pomogao da ponovo uspostavimo davno prekinute veze.

9
miso basic
Friday, 25. December 2009 u 19:41

Postovani gospodine Jovicu,

Ime Kulenovica E. je Erdzan

Nadam se da ste zadovoljni sa odgovorom, a sto se tice njegovog mjesta boravka, nisam bas siguran. Jedno vrijeme je radio i zivio u Mostaru kao prevodilac spanjolskog jezika, a sada navodno zivi u Spanjolskoj na otoku Mallorca.

Pozdrav Miso Basic

10
Mihajlo Mile Jovi?
Saturday, 26. December 2009 u 12:49

Postovani gospodine Bai?u, veoma sam Vam zahvalan na informacijama koje ste mi dali. Sticajem okolnosti imam prijatelje na ostrvu Mallorca. Postoje realne mogucnosti da obnovim kontakt ako je Erdzan jos tamo. Hvala Vam jos jednom na brzom odgovoru.
Pozdrav, Mihajlo Jovi?

11
Mile Bagrdanac
Friday, 5. March 2010 u 20:35

U cilju preciziranja podataka, pravo ime i prezime Crvenkinog igra?a i najefikasnijeg reprezentativca Jugoslavije na SP u Danskoj 1978. god. je: Radisav Pavi?evi?.

Pozdrav svima i veliko HVALA autoru ove stranice

12
Mile Bagrdanac
Friday, 5. March 2010 u 21:15

…za malo da zaboravim. Moda neko od vas moe da mi pomogne?

?esto sam na internetu i listam stranice o rukometu. Novija generacija je vie verzirana u rukovanju sa tim medijumom budu?nosti (moda ve? i sadanjosti?). Tako da rukometai balavci, ili neki bezna?ajni iz optinske lige imaju ve? svoju stranicu, tj. biografiju na internetu (mislim prevashodno na rukometnu Wikipediu), dok rukometne legende pogotovu iz nekadanje Jugoslavije (valjda se nakod raspada Juge svi odri?u njih) ne bivaju nigde spomenuti. Pitajte nekog klinca rukometaa dali je ikada ?uo za ?unu Idakovi?a ili Dizdara.

Zato sam uzeo na sebe da te podatke o tim velikanima jugoslovenskog rukometa prikupim, oblikujem u biografije, i u ubacim ih na Web odn. Wikipediu. Da ih za klince sa?uvam od zaborava.

Od imena iz elje me najvie zanimaju Dizdar i Idakovi?, poto su bili i reprezantivci.
Molim vas za fotografije te dvojice iz vremena aktivnog igranja, kao i biografskih podataka.

Ukoliko neko ima snimke rukometa iz tog vremena (moe i ranije, a i kasnije) bilo bi dobro da se to digitalizuje i postavi internet adresa za video na ovoj stranici!?

Moja E-Mail adresa je: milicarini@sunrise.ch

Jo jednom, pozdrav svima

13
Zeljko Slokar
Sunday, 2. January 2011 u 04:41

Dragi prijatelji sporta,

drago mi je da postoji ovaj sajt na kojem mogu da se sjetim dragih ljudi i velikih sportista naseg grada i bivse nam Jugoslavije.
Jedna napomena prvenstvo u Malmeu je bilo ’72 na ’73 godinu.
Bato tebi hvala

Pozdrav,

Zeljko Slokar

14
Zlatko Mari?
Monday, 5. September 2011 u 13:00

Stranica koju ste napravili je neto veli?anstveno. Kada sad gledam slike i vidim divne ljude na njima, postanem svjestan kako sam imao divnu mladost brane?i za RK ,,ELJEZNI?AR,,. elim Vam dobro zdravlje i dug ivot i jo jednom beskrajno hvala.

15
Reuf Jakupović
Sunday, 20. July 2014 u 14:59

Najprije moram reći da je zaista prijatno iščitavati sve ono što se ovdje objavljuje i komentariše.
Ovom prilikom htio bih provjeriti svoje pamćenje ili, bolje rečeno, u svoju glavu “zapisati” ono što je tačno. Naime, davne 1966. ili 1967. godine na FIS-u Sarajevu odigrana je noćna rukometna utakmica u povodu opraštanja sada pok. Idžakovića od njegove Mlade Bosne. Sjećam se da je te večeri njemu uručen i poklon od Kluba. Protivnik Mladoj Bosni bila je Krivaja iz Zavidovića. Igrao sam na toj utakmici za Krivaju (a mislim da je beka sa mnom igrao i sada pok. Ivica Dragičević Šilja). Naravno, izgubili smo, a “rasturio ” nas je, a ko drugi, upravo pok. Memnun. E, sada ja pitam: da li je tačno ono što je “zapisano” u mojoj glavi – da je to bio oproštaj pred Ćunin odlazak u zagrebački Medveščak (ili je to bio neki drugi povod).

Za kraj, red je i da se predstavim onima kojima moje ime neće baš puno značiti. Poslije Zavidovića (inače sam iz Banja Luke) živio sam divnih dvadesetak godina u Doboju.
Naravno, rukomet je bio moja preokupacija (TV Turnir sampiona i, iznad svega, RK Sloga, u kojoj sam jedno vrijeme bio i predsjednik). Sada zivim u Malmeu (Svedska).

Upišite komentar

Vaš komentar

dovla.net is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)

Copyright © 2008. All right reserved. Theme by deniart.