Warning: Creating default object from empty value in /homepages/5/d94778607/htdocs/dovla.net-2/wp-content/plugins/view_counter/view_counter.php on line 52
dovla.net » Genetsko porijeklo naroda Bosne i Hercegovine

Genetsko porijeklo naroda Bosne i Hercegovine

Jasmin Gabela je poslao ovaj zanimljiv ?lanak bez navoda ko je autor i gdje je objavljen. U nadi da ?e mnogim ?itaocima pomo?i u saznanju i boljem razumijevanju o temi koja sve više intrigira nau?nike ali i ostalu široku populaciju, prilog objavljujemo u cjelosti.

“Prateci diskusije na wallu u posljednje vrijeme zapazio sam da se cesto vode zucne diskusije o porijeklu naroda BiH u kontekstu postojanja osnove za bosanskohercegovacku naciju kojoj clanovi ove grupe pripadaju. Obzirom da ova tema izaziva puno paznje pokusacu dati svoj doprinos razumijevanju pozadine porijekla Bosanaca i Hercegovaca bez obzira na njihovo nacionalno izjasnjavanje u nadi da ce oni koji osporavaju bosanskohercegovacku nacionalnost na ovim osnovama spoznati dubinu svojih zabluda.

Iako je pojam nacije prije svega politickog karaktera zajednicko porijeklo pripadnika jedne nacije je jedna od osnova i karakteristika nacionalnih grupa narocito u istocnoj Evropi, ali i u nekim evropskim nacijama u cemu prednjaci Njemacka nacija kao etnicki bazirana nacija. Pitanje zajednickog porijekla odnosno krvnog srodstva naroda (pojam narod se na nasim prostorima uglavnom poistovijecuje sa pojmom nacija kao i pojmom etnicka grupa) nalazi se u samom sredistu koncepata nacionalnih ideologija.

U posljednjih par godina razvojem genetike kao potpuno nove naucna oblasti otvorene su svijeze perspektive za rasvjetljavanje ljudskog porijekla i porijekla etnickih grupa.

Genetika

Za one koji su mozda preskocili cas iz biologije na kojem se govorilo o genetici napravicu kratki uvod kako bi mogli lakse razumjeti dostignuca genetike u oblasti odredivanja etnickog porijekla.

Kao sto znamo, genetika je nauka koja proucava kako se kod zivih organizama nasljedne osobine prenose sa generacije na generaciju. Sve celije zivih organizama nose genetsku informaciju u obliku dugacke molekule koju nazivamo deziribonukleinska kiselina DNK ili DNA. Svaku DNA cine cetri vrste nukleotida A,C,G i T. Iako dvije osobe koje nisu u krvnom srodstvu dijele oko 99,5% DNA neke osobe ce imati oznaku A na odredenom mijestu na hromozomu dok ce druga osoba imati na primjer G. Takve DNA sekvence nazivaju se single nucleotide polymorphism (SNP) prema kojima se odreduju genotipovi. Svaki SNP pretstavlja genetsku mutaciju specificnu za jednu osobu koja je tu mutaciju prenjela na svoje potomke koji ce je prenostiti dalje na slijedece generacije. Sekvenca ovakvih mutacija na odredenom hromozomu naziva se haplotip. Dakle haplotip predstavlja odredenu genetsku mutaciju koja se prenosi sa generacije na generaciju pomocu cega se moze pratiti i utvrditi genetsko porijeklo svakog covjeka. Genetske osobine prenose se i po zenskoj liniji preko mitohondrijske DNK koju dobivamo samo od majke, kao i po muskoj liniji preko muškog Y kromosoma kojeg dobivamo samo od oca. Medutim za potrebe odredivanja genetskog porijekla najcesce se koriste Y hromozomske haplogrupe Y-DNA Hg koje se naslijeduju po muskoj liniji.

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Y-chromosome_DNA_haplogroup

Pojednostavleno receno otac svakog muskog djetata, ostavice svoj znak, svoju specificnu mutaciju, na DNA svog sina, a njegov sin ce svom sinu prenjeti ocevu mutaciju i opet svoju, tako da ce musko unuce, nositi mutaciju dede, oca, a svom djetetu, dodati i svoju mutaciju. Ukoliko to neko buduce musko unuce nemadne vise muskih potomaka sekvenca mutacija se zaustavlja i nestaje iz populacije. Medutim jedan od miliona ljudi kroz ljudsku evoluciju imao je srece da se njegova loza sacuvala i nastavila se do danas po muskoj liniji. Tako danas znamo da vecina ljudi koji zive na zemlji danas imaju zajednicko porijeklo od jednog covjeka koji je zivio u istocnoj Africi prije 60.000 godina. To je nas zajednicki praotac i svi nosimo u svojim genima njegovu mutaciju. Pored te mutacije takoder nosimo i niz drugih mutacija nasih predaka zavisno od genetske linije kojoj pripadamo. Na primjer potomci slavenskih plemena pripadaju haplogrupi R1a i svi poticu od jednog zajednickog praoca svih Slavena, ali takoder ce svi imati na svojim hromozomima i raniju mutaciju koju smo naslijedili od naseg bioloskog Adama odnosno Adema iz Etijopije.

HapMap projekat

U oktobru 2002. Godine pokrenut je Medunarodni HapMap projekat sa ciljom mapiranja haplotipova ljudskog genoma koji ce utvrditi glavne grupe genetskih varijacija po geografskim podrucjima. U projektu su ucestvovali biomedicinski istrazivacki centri iz cijelog svijeta a rezultati prve faze objavljeni su 2005. dok je druga faza okoncana u oktobru 2007.

Kao rezultat ove studije nastala je klasifikacija haplogrupa ljudi koje dijele zajednicko genetsko porijeklo. Haplogrupama su dodjeljene abecedne oznake pocevsi od grupe A koja predstavlja najstariju genetsku grupu na zemlji, koja je kao sto sam vec naveo 60.000 godina stara i potice iz istocne Afrike.

http://www.hapmap.org/

Uslijedile su migracije prema Evropi, Aziji i ostatku svijeta, a kroz razlicite periode nastajale su nove mutacije koje su klasifikovane kao haplogrupe B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S i T.

Haplogrupe kojima se utvrduje genetsko porijeklo stanovnistva odedenog podrucja imaju svoju geografsku rasprostranjenost i moze se utvrditi istorijsko porijeklo razlicitih grupa. Tako je utvrdeno da Hg A vodi porijeklo iz istocne Afrike i najzastupljenija je u danasnjoj Etijopiji i Somaliji, Hg B zastupljena je kod Pigmejskih plemena u Africi, Hg C kod Aboridzana u Australiji, Sibiru, Japanu i Sjevernoj Americi, D – Tibet, Japan, E – sjeverna Afrika, Berberi, Arapi, H – Indija, Sri Lanka, I – Evropa, Bliski Istok, J – Bliski Istok, Mediteran, itd.

Genetsko mapiranje jugoistocne Evrope

Na prostoru jugoistocne evrope istrazivanje Y-DNA haplogrupa provedeno je 2005. godine.

U projektu su ucestvovale slijedece institucije: Institut za antropoloska istrazivanja Zagreb, Hrvatska; Estonijski biocentar univerziteta Tartu, Estonia;Skola javnog zdravstva Andrija Stampar medicinskog fakulteta univerziteta u Zagrebu; Medicinski fakultet univerziteta u Edimburgu Skotska; Medicinski fakultet univerziteta u Tuzli; Klinicki bolnicki centar ”Bijeli Brijeg” u Mostaru, Klinicki centar u Beogradu; Medicinski fakultet univerziteta u Pristini, i Medicinski fakultet univerziteta u Skoplju.

Istrazivanje je provedeno na reprezentativnom uzorku 681 muske osobe iz Hrvatske, BiH, Srbije, CG, Kosova i Makedonije, koje nisu u srodstvu, prema medunarodnim statistickim metodologijama. Iz uzoraka krvi testiranih osoba utvrdene su Y-DNA haplogrupe i uporedene sa rezultatima prethodno provedenih testiranja u drugim djelovima svijeta.

http://mbe.oxfordjournals.org/cgi/content/full/22/10/1964

Rezultati istrazivanja pokazali su se neocekivanim i izuzetno zanimljivim. Sumarni prikaz rezultata u procentima ispitanika po podrucjima izgleda na slijedeci nacin:

Grupa I (I1a, I1b, I, I1c)

Hrvatska (kopno) 36,1

[3:05:13 PM] Mladen says: Grupa R1b

Hrvatska (kopno) 15,7

Srbija 10,6

Kosovo 21,1

Makedonija 1,7

Grupa J (J1, J2, J2e, J2f)

Hrvatska (kopno) 1,9

Srbija 8

Kosovo 16,7

Makedonija 21,6

Grupa K

Hrvatska (kopno) 0,9

Srbija 7,8

Kosovo 1,2

Makedonija 1,3

Genetsko mapiranje BiH

U isto vrijeme provedeno je i istrazivenje koje se fokusiralo iskljucivo na BiH i to na vecem broju lokacija od gore navedenog, ciji su rezultati po „etnickim” gupama Hrvati, Srbi, Bosnjaci slijedeci:

Grupa I (I1a, I1b, I, I1c)

Hrvati 73,3

Srbi 35,8

Bosnjaci 48,2

Ukupno prosjek BiH 52,4

Grupa E (E3b, E3b1)

Hrvati 8,9

Srbi 22,3

Bosnjaci 12,9

Ukupno prosjek BiH 14,5

Grupa R1a

Hrvati 12,2

Srbi 13,6

Bosnjaci 15,3

Ukupno prosjek BiH 13,7

Grupa R1b

Hrvati 2,2

Srbi 6,2

Bosnjaci 3,5

Ukupno prosjek BiH 3,9

Grupa J (J1, J2, J2e, J2f)

Hrvati 1,1

Srbi 8,7

Bosnjaci 11,9

Ukupno prosjek BiH 7,1

Grupa K

Hrvati 0

Srbi 7,4

Bosnjaci 7,8

Ukupno prosjek BiH 2,8

U navedenom istrazivanju u BiH ucestvovali su: Institut za genetski inzinjering i biotehnologiju univerziteta u Sarajevu, Dipartimento di Genetica e Microbiologia Universita di Pavi Italy, Medicinski fakultet univerziteta u Splitu, Medicinski fakultet univerziteta u Osjeku, Medicinski fakultet univerziteta u Banja Luci i Forenzicka laboratorija istrazivackog centra u Ljubljani. Istrazivanje je provedeno na 256 muskaraca (90 Hrvata, 81 Srba i 85 Bosnjaka) na lokacijama sirom BiH.

http://vetinari.sitesled.com/bosnia.pdf

Analiza rezultata

Rezultati provedenih studija u BiH i regionu pokazali su da danasnje stanovnistvo jugoistocne Evrope pripada tipicnim evropskim haplotipovima od kojih su najzastupljenije grupe I, R, E i J.

Grupa I

Visoka zastupljenost grupe I je narocito zanimljiva. Ova grupa zastupljena je kod jedne petine evropskog stnovnistva i obzirom da se ne pojavljuje doslovno nigdje izvan Evrope smatra se da je grupa nastala u Evropi prije posljednjeg ledenog doba odnosno prije oko 25.000 godina. Najveca globalna zastupljenost ove grupe je u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Skandinaviji i na Sardiniji. Ova grupu se povezuje sa Ilirskim plemenima koja su nastanjivala danasnju BiH i Dalmaciju. I1b grupa dosla je u Evropu u vrijeme paleolita prije oko 25.000 godina i predstavlja grupu lovaca i sakupljaca.http://en.wikipedia.org/wiki/File:I_Distribution_Europe.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/Illyrians

Nedavno je objavljena najnovija studija kojom je dokazano da su nosioci grupe I zapravo autohtono evropsko stanovnistvo koje se prije oko 20.000 godina tokom posljednjeg ledenog doba bjezeci pred nadiranjem leda u sjevernoj i srednjoj Evropi, u najvecem broju povuklo u Bosnu i Hercegovinu i Dalmaciju. http://www.vecernji.hr/newsroom/zanimljivosti/3208974/index.do;jsessionid=EE2343201F7CC7F00CD85A35C0CDD8B6.1

Podgrupa I1b sa mutacijom P37,2 zapravo predstavlja vecinu postojece grupe I. Ova grupa prisutna je u BiH sa prosjecno 52,4% prema rezultatu dobivenom tokom regionalnog istrazivanja. Slijedeci najzastupljeni nosioci ove grupe su stanivnici Hrvatske sa 32,4% i Srbije sa 29,2%. Udaljavajuci se od BiH kao epicentra izvora I1b haplotipa nalazimo ga i u Sloveniji 20%, Makedoniji 34,7%, Grckoj 8,4% i Kosovu 7,9%. Van naseg regiona druge linije grupe I takoder se u znacajnoj mjeri pojavljuju u Norveskoj, na Sardiniji i oko Crnog mora.

http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I_(Y-DNA)

Grupa E

Slijedeca najzastupljenija grupa u BiH je grupa E sa podgrupom E3b1. Ova grupa zastupljena je sirom Evrope, ali u najvecem procentu na Balkanu i u Italiji i to: Kosovo 45,6%, Albanija 27%, Srbija 21,2%, Grcka 21,4%, Bugarska 20,7%, Rumunija 21,4%, Juzna Italija 16,3%, BiH 14,5%, Hrvatska i Slovenija 5,6%. Smatra se da je grupa E stara oko 18.000 godina i da vodi porijeklo iz sjeverne Afrike odnosno Egipta i Libije odakle se sirila prema Evropi u periodu neolitske ekspanzije poljoprivrednika sjeverne Afrike preko Balkana u Evropu prije oko 8.000 godina. Podgrupa E3b1 vezuje se za Ilirska plemena koja su nastanjivala zapadni Balkan tokom Rimskog perioda sa epicentrom na Kosovu i u Albaniji.

Za razliku od grupe I1b grupa koja je nastala u Evropi u vrijeme paleolita prije oko 25.000 godina i predstavlja grupu lovaca i sakupljaca, grupa E3b1 pojavljuje u Evropi prije oko 8.000 godina tokom neolita i predstavlja grupu zemljoradnika porijeklom iz starog Egipta. Obje ove grupe povezuju se sa plemenima koje su nastanjivale Rimsku provinciju Ilirikum cije je stanovnistvo je genericki nazivano Ilirima.

http://i026.radikal.ru/0801/fb/57f8943bb8b4.gif

Grupa R

R1a

Grupa R odnosno podgrupa R1a prisutna je u BiH sa 13,7% u prosjeku prema lokalnim podacima. Ova grupa se inace naziva Slavenskom haplogrupom koja ima epicentar u juznoj Ukraini odakle i potice. Slavenska plemena doselila su se na Balkan tokom 7. vijeka nove ere odnosno prije oko 1400. godina. Relativno niska zastupljenost slavenskog genotipa u BiH zapravo je najvece iznanadenje ovog istrazivanja. Do ovih istrazivanja opste prihvaceno misljenje je bilo da je podrucje zapadnog Balkana dominantno slavenskog porijekla osim Albanaca za koje se smatralo da su Ilirskog odnosno predslavenskog porijekla.

Medutim ova istrazivanja su pokazala da za razliku od Rusa kod kojih je R1a zastupljen sa 47%, Ukrainaca sa 54% i Poljaka sa 56,4% Luzickih Srba 63% procenat stanovnika naseg regiona sa ovim haplotipom je znacajno manji. Najvise ga ima u Sloveniji 37%, zatim u kontinentalnoj Hrvatskoj 34,3%, Srbiji 15,9%. U BiH rezultati variraju izmedu 12 i 15% odnosno 13,7% u prosjeku.

Izuzetno visok postotak H1a nalazimo kod Luzickih Srba koji su potomci srpskih plemena koja su ostala na prostorima stare Bijele Srbije (prostor izmedu juzne Poljske i istocne Njemacke) u vrijeme migracije Srba na Balkan u 7. vijeku. Zanimljivo je da su Luzicki Srbi sacuvali oko 63% slavenskih gena dok je u Srbiji slavenski genotip zastupljen sa 15,9% a kod etnickih Srba u BiH sa 13,6%.

http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a

Navedene tri grupe dakle I (I1b), E (E3b1) i R (R1a) cine preko 80% porijekla danasnjeg stanovnistva BiH.

R1b

Grupa R1b smatra se Germanskom grupom koja je najzastupljenija u zapadnoj Evropi i to u Velsu 89%, Engleskoj 61,9%, Francuskoj 52%, Njemackoj 47,9% ali je takoder ima i u Sloveniji 21%, Hrvatskoj 15,7%, Srbiji 10,6%. U BiH ova grupa je nisko zastupljena sa prosjecno 3,9%.

Grupa J

Grupa J je porijeklom sa Bliskog Istoka i smatra se da je u Evropu prodrla prije oko 8.500 godina zajedno sa grupom E odosno prvim zemljoradnicima. Podgrupa J2e koja je kod nas zastupljena sa 2,7% zastupljena takoder je prisutna u sjevernoj Italiji sa 9,6%, Kosovu 16,7%, Albaniji 14,3%, Makedoniji 6,3%, Grckoj 6,5%. i Srbiji 5,3%.

Grupa K

Grupa K potice iz centralne Azije odnosno Sibira, Kazahstana i Uzbekistana i stara je oko 35.000 godina. U BiH je zastupljena sa 2,8% dok se u Hrvatskoj pojavljuje na otocima narocito na otoku Hvaru. Prisustvo ove grupe kod nas povezuje se sa Avarima koji na nasa podrucja dolaze zajedno sa Slavenima.

Zakljucak

Iako su posljednja relevantna istrazivanja provodena na jos uvijek ogranicenom uzorku i nisu detaljno obradena sva podrucja ipak je moguce izvesti odredene objektivne zakljucke.

Navedeni rezultati su prije svega uzdrmali dosadasnje velikohrvatske, a narocito velikosrpske teorije o porijeklu naroda naseg regiona i u najznacajnijoj mjeri pokazale autohtonost bosanskohercegovackog naroda.

Navedena istrazivanja pokazuju dakle da su hrvatska i srpska nacija u Srbiji i Hrvatskoj prije svega politicke nacije obzirom da uopste nemaju kompaktno etnicko porijeklo pa je prema tome iluzorno govoriti o hrvatskom, srpskom ili bosnjackom porijeklu naroda BiH. Ovim su konacno naucno pobijene teze nacionalistickih nastrojenih istoricara koji su poturali razlicite verzije porijekla naroda BiH. Navedene nacionalne grupe u BiH su dakle prije svega ideoloske i politicke, a ne etnicke grupe.

Dokazano je tako?er da bosanskohercegovacke etnicke grupe Srbi Hrvati i Bosnjaci imaju zajednicko genetsko porijeklo i kompaktan zajednicki genetski bazem sa visokom zastupljenoscu autohtonih predslavenskih grupa I1b i E3b1 i slavenske grupe R1a koje cine preko 80% genetskog porijekla.

Obzirom da od svih nacija na Balkanu i njihovih nacionalnih drzava jedino stanovnistvo BiH ima u prosjeku preko 50% zastupljenosti jedne haplogrupe (autohtona haplogrupa I prisutna u BiH 20.000 godina) mozemo slobodno reci da su danasnji pripadnici bosanskohercegovacke nacije genetski najkompaktnija nacionalna grupa u jugoistocnoj Evropi i jedna od najkompaktnijih nacija u Evropi. Dakle naucno je dokazano da bosanskohercegovacko stanovnistvo pripada najstarijoj autohtonoj grupi evropskih naroda. Ovim se definitivno potvrduje srodnost pripadnika bosanskohercegovacke nacije i dodatno jaca temelj bosanskohercegovackog nacionalnog jedinstva.

Bosanskohercegovacka nacija dakle bastini tradiciju autohtonih Balkanskih naroda kao i tradiciju starih Slavena koji su na nase prosore donijeli slavenski jezik i kulturu.

Nadamo se da ce buduca istrazivanja otkriti jos vise detalja o porijeklu naroda Bosne i Hercegovine, odnosno pripadnika bosanskohercegovacke nacije.

Otvoren sa za dodatna objasnjenja i reference vezano za ovde zapocetu temu. Nadam se da ste uzivali i da je bilo poucno.

Hvala.

Komentari (7)

1
Mili
Saturday, 19. September 2009 u 17:34

Ja licno pripadam ovoj autohtonoj haplogrupi I prisutnoj u BiH 20.000 godina, jedan kroz jedan. Stalno pijem neke hapove u posljednje vrijeme.

2
Jasna
Saturday, 26. September 2009 u 02:49

Steta sto je tekst objavljen bez imena autora, obzirom da se zavrsava pozivom za dodatna objasnjenja i reference (kome da se obratimo?). Izgleda da se ovim tekstom pobija teorija da su (samo) Srbi nastali prije ameba. No valjda bi to uz gusle trebalo i opjevati kako bi poruka stigla do pomenutih. Dvije stvari sam zakljucila iz teksta, prvo, kao zenski prenosilac gena sam nevazna, a drugo, svi smo dio istog bosanskog lonca. S jedne strane olaksanje da nisam kriva za ono strasno sto se desilo, a s druge shvatanje da se desila istorijska greska, jer narodi nisu znali da dijele istu krv, gene i porijeko. Kada to shvate (a to je samo pitanje saznanja), nece nikada vise ratovati. Utopija?
Pozdrav nepoznatom autoru,
Jasna

3
Diko
Thursday, 8. October 2009 u 01:53

Veoma interesantna tema, ali bi mogla biti zloupotrebljena od strane politi?ara tj.ne bi bilo prvi put. Ako se zna da je Balkan široki most koj povezuje Evropu i Aziju te da je svako htio da tuda prodje , a i da zadrži prolaz samo za sebe, onda bi detaljnija istraživanja donijela mnoga iznenadjenja, a živjeti na Balkanu je isto što i živjeti na sred medjunarodnog autoputa. U cjelini gledano, može se re?i da genetski ?iste grupacije su sklone degeneraciji i izumiranju.
Postavljam sebi pitanje da li su u prošlosti ratovali Srbi sa Turcima ili Srbi sa Srbima ili Turci sa Turcima? Mislim da ?ete pravilno razumjeti ovo pitanje, a ja ne znam jesam li lud ili zbunjen.
Ovo što sam napisao dodje nekako kao otkri?e tople vode.

4
fazla
Tuesday, 15. December 2009 u 02:11

http://www.facebook.com/topic.php?uid=23936180637&topic=6852 pa nije bas da nema autora ako se mogu tako izraziti jer fino u tekstu pise a ostavljene su i web adrese naucnih institucija koje su suradzivale na ovom projektu. Npr. (U navedenom istrazivanju u BiH ucestvovali su: Institut za genetski inzinjering i biotehnologiju univerziteta u Sarajevu, Dipartimento di Genetica e Microbiologia Universita di Pavi Italy, Medicinski fakultet univerziteta u Splitu, Medicinski fakultet univerziteta u Osjeku, Medicinski fakultet univerziteta u Banja Luci i Forenzicka laboratorija istrazivackog centra u Ljubljani. Istrazivanje je provedeno na 256 muskaraca (90 Hrvata, 81 Srba i 85 Bosnjaka) na lokacijama sirom BiH.)

http://vetinari.sitesled.com/bosnia.pdf

znaci mozete se direktno obratiti navedenim institucijama i dobiti vise informacija tamo. Sve u svemu ruse se mnoge teze koje su nam plasirane sa druge strane Drine i Save. Sve u svemu meni drago. Zivjela BIH!!!

5
Kristijan
Thursday, 18. March 2010 u 00:19

Odli?na tema koju treba veoma studiozno prou?avati i pratiti. Možda ?e nam validna nau?na otkri?a zaista otvoriti o?i da kona?no shvatimo ko smo mi zapravo?Nau?ne istine trebaju jednom za svagda zapušiti usta glupavim Balkanskim politi?arima, nacionalistima koji pišu neke svoje sopstvene istorije i još glupljim Balkanskim plemenima koji na pragu kosmi?ke ere nisu odmakli dalje od gusala i tronošca.

6
georg
Saturday, 23. October 2010 u 16:19

Gusle i tronozac su tekovine tih prastarih kultura i slika naseg identiteta,koji je kreiran milenijumima.Ako se Egipcani dice robovlasnickim sistemom,koji cak ni ne pripada Arapima,zato se mi nebi dicili guslama i tronoscem?
To je tipican mentalitet Balkanca,koji pljuje po vlastitom porijeklu a sve tudje mu izgleda bajno.Niko da nebi slucajno jeo seljacku sarmu,nego Evropski smrdljivi MCDonalds.
Ukoliko su ova istrazivanja priblizno tacna,to treba da nas spaja a ne suprotno.
Zalosna je stvar,cinjenica da su nam nametnuli razne religije i time nam usadili netrpeljivost.
Treba traziti osnove koje nas zblizavaju a ne razdvajaju.
S postovanjem

7
rade delic
Friday, 11. February 2011 u 19:45

Po meni ovi rezultati su tacni i poznati su od ranije (jovan cvijic -dinarski tip)
ali cini mi se da se krivo inteprerira u politicke svrhe.
Rezultat pokazuje da stanonistvo podrucja bivse rimske provincije DAMACIJE je najtarije znano evropsko stanonistvo, mozemo reci da potice iz kamenog doba.
Slaveni koji su se nastanili u podrucje danasnje cesko slovacko njemacke su ovom narodu donijeli kriscanstvo i pismenost vjerovatno promjenili jezik i dali razna imena srbi, hrvati arbanasi itd. (Cirilo i metodije) (Albanci koji su kasnije uzeli islam nisu promjenili jezik niti su se smatrali slavenima.)
Onda su se crkve razdjelile u 11 stoljecu i podjelile ove prostore. Izgleda da je ova podjela bila malo vazna sve dok nismo itjerali turke u 19 stoljecu. Otada tendencija katolicke crkve je da su svi katolici hrvati. Interesantno je da otac hrvatske Starcevic smatra da se svi srbi i brvati na ovom prostoru trebaju zvati HRVATI.
Moj zakljucak je da su srbi i hrvati iz hercegovine slicniji jedan drugom nego sa srbima i hrvatima u danasnjim maticnim drzavama ali da su srbi i hrvati iz slavonije slicniji nego sa svojim istovjernicima iz hercegovine.

Tri navijaca, Srboljub Magarcic, Hrvoje Tovaric i Muslim Kenjcic.

Upišite komentar

Vaš komentar

dovla.net is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)

Copyright © 2008. All right reserved. Theme by deniart.