Warning: Creating default object from empty value in /homepages/5/d94778607/htdocs/dovla.net-2/wp-content/plugins/view_counter/view_counter.php on line 52
dovla.net » N.Y. iz mravlje perspektive

N.Y. iz mravlje perspektive

Kako najbolje iskoristiti trodnevnu posjetu ovom ogromnom gradu da se bar malo osjeti puls intenzivnog ×ivljenja njegovih stanovnika i mase turista koji se kre?u u svim pravcima nastoje?i da se u kratkom vremenu vidi neÜto za Üta objektivno trebaju mjeseci? Odlu?ili smo da vizuelni utisak steknemo na gornjem spratu Double Decker busa:

7 Double Dacker

Imali smo sre?u da je bilo lijepo vrijeme, ka×u da je ovo najbolji period godine za posjete Big Apple, kao i da je bio vikend kada ulicama caruju autobusi i 12.000 taxija. Na Manhattanu ina?e ×ivi 1.2 miliona ×itelja, a radnim danom dodje pet miliona ljudi koji na kraju dana napuste grad.

5 Pogled stalno ka nebu

Vodi? cijelo vrijeme pokazuje visoke oblakodere pored kojih prolazimo, a mi iskrivljenih vratova pratimo njegove pokrete. Meni su na pamet pali mravi koji ?itav ×ivot sve oko sebe vide iz te perspektive.4 Reklame skuplje od prostora

Oko i na samom Times Squaru svi neboderi su oblijepljeni ogromnim panoima sa reklamama za koje vodi? re?e da koÜtaju viÜe od unajmljenog prostora unutar zgrada.

6 Madison Square Garden

ProÜli smo i pored svetinje sporta Madison Square Gardena gdje se odr×avaju najve?i bokserski me?evi i gdje igraju koÜarkaÜi New York Kniksa koji se ove godine spremaju da dovedu najve?u zvijezdu NBA Lebron Jamesa.

8 Ground Zero

Autobus prolazi malo podalje od Ground Zero-a i vodi? ne propuÜta priliku da spomene 11.Septembar i ispri?a da se nalazio stotinjak metara od mjesta World Trade Centra i da je danima radio kao volonter. Sada je tamo gradiliÜte ogromnog memorijalnog kompleksa.

10 Ostatak kao spomenik

Trenutno, u New Yorku je postavljen samo jedan spomenik vezan za taj tragi?an dan. Jedna skulptura, oÜte?ena prilikom ruÜenja jednog od Twin Towera sada podsje?a na 11.Septembar 2001.godine.

9 Bik simbol

Jedna od turisti?kih atrakcija je i Golden Bull, simbol Wall Streeta, nekada najja?eg svjetskog áfinansijskog centra, danas simbola ogromnih finansijskih problema sa kojima se bore Sjedinjene Dr×ave.

14 UN

ProÜli smo pored zgrade Ujedinjenih Nacija koja se trenutno renovira.

11 Lady Liberty

Na jednom mjestu smo prekinuli vo×nju namjeravaju?i da brodom obidjemo spomenik Lady Liberty i Ellis Island, odustali smo zbog velike gu×ve i vru?ine. Ellis Island je malo ostrvo pored Kipa Slobode koje je simbol ameri?kih imigranata. Od 1892. do 1954.godine, preko 12 miliona imigranata iz cijelog svijeta proÜlo je kroz ovaj portal u njujorÜkoj luci. Ostrvce je vremenom dogradjeno i pove?ano sa oko 3 akra na 27 akra, a koriÜtena je zemlja iskopana prilikom gradnje njujorÜke podzemne ×eljeznice.

12 Osvjezenje

Bilo je dosta vru?e pa su brojna djeca iskoristila priliku da se osvje×e na obli×njem vodoskoku, a i mi smo po×eljeli da im se pridru×imo.

3 T.S.

Vo×nja je zavrÜena ponovo na Times Square-u, do?ekala nas je ista gu×va kao i prije podne kada je tura krenula. Umorni i puni utisaka, potra×ili smo neki restoran. OtiÜli smo u Little Italy i odabrali jedan fini restoran, pun gostiju. Na naÜe iznenadjenje, rekli su nam da tu radi nekoliko konobara iz Crne Gore. Upoznali smo Ismeta iz Bara koji nas je ispratio i koga smo zamolili da nas slika na ulici ispred restorana. On je predlo×io da se na snimku vidi ime restorana (Angelo’s) jer je, kako nam je rekao, veoma poznat. Onda nam je otkrio da je redovan gost bio bivÜi predsjednik Ronald Reagan! Ka×e da je tada oko restorana bilo hiljadu ljudi iz obezbjedjenja. A, mi nismo ni primjetili brojne Reaganove slike na zidovima.

Angelos

Upišite komentar

Vaš komentar

dovla.net is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)

Copyright © 2008. All right reserved. Theme by deniart.