Warning: Creating default object from empty value in /homepages/5/d94778607/htdocs/dovla.net-2/wp-content/plugins/view_counter/view_counter.php on line 52
dovla.net » Po Bostonu uz pomo? Zorana

Po Bostonu uz pomo? Zorana

NaÜ vodi? po Bostonu bio je Zoran Cakelji? koji toliko li?i na svog oca da smo povremeno imali osje?aj da se dru×imo sa naÜim Lutaju?im reporterom. Iver ne pada daleko od klade.

1 Isti otac

Za Boston ka×u da najviÜe li?i na evropske gradove i zaista smo se osje?ali kao u staroj, dobroj Evropi.

2 Linija Finisha maratona

Za nas sportski nastrojene, Boston je poznat po ?uvenim Boston Celtics i po ?uvenom BOstonskom maratonu pa je mjesto cilja maratona ?esta meta brojnih turista.

4 Samuel Adams

Samuel Adams, neuspjeÜan businessman koji je otiÜao u politiku i postao jedan od lidera u periodu revolucije protiv engleske okupacije krajem 18.vijeka. Jedan od potpisnika Deklaracije Nezavisnosti. Medjutim, mnogima (i meni) je va×an kao podsjetnik na jedno od rijetkih dobrih ameri?kih piva – Sam Adams!

5 Posebna arhitektura

Boston je pun divnih arhitektonskih gradjevina, parkova, pjeÜa?kih zona, a poseban “Ümek” gradu daje bostonska luka.

8 Museum of Science

Nemam namjeru ?itaocima pokazivati slike zgrada koje se, uostalom, mogu na?i u nekom od arhitektonskih bedekera. JoÜ samo snimak Muzeja nauke.

7 Ruglo grada

Zoran nam je pokazao i “najru×niju” zgradu u Bostonu, zgradu gradske vije?nice protiv koje gradjani Bostona vode dugogodiÜnju borbu. Izgleda da je blizu odluka o njenom ruÜenju!

9 Amfibije cekaju turiste

Moju pa×nju privukla su vozila amfibije koja Üaraju gradom voze?i turiste do zanimljivih destinacija, a zatim krenu vodenim tokom oko grada.

10 U cast drage mamice

Ustvari, obilazak grada bio je samo uvertira za posjetu Zoranovoj “pravoj ljubavi” – deset metara dugom brodu sa lijepim imenom. Zoran je dao ime brodu po njegovoj dragoj mamici. Tata ?e do?i na red ako jednog dana Zoran kupi avion. Predlo×io sam da na repu aviona napiÜe “Spirit of Caki”.

11 Suada preuzela kormilo

Po starom ×enskom obi?aju, Suada je odmah preuzela kormilo.

13 Hladno ali nije Sarajevsko

Brod je snabdjeven savremenom navigacionom opremom, sa Üest udobnih le×ajeva i fri×iderom u kojem uvijek ima hladnog piva. Na×alost, nije bilo sarajevskog.

12 I hladno pice na brodu

OproÜtajni snimak kormilara Zorana koji je ve? otputovao na Bermuda da pomogne prijatelju u prevozu drugog broda do Bostona. ?eka ih sedmica dana na Atlantiku, a Zoran je ve? bio uzbudjen zbog nove avanture.

Caj poslije setnje

Na kraju smo se oprostili od Bostona uz ?aj u jednom od brojnih, uvijek posje?enih, kafi?a. Nisam siguran da li ih ima viÜe nego u Sarajevu.

Upišite komentar

Vaš komentar

dovla.net is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)

Copyright © 2008. All right reserved. Theme by deniart.