Warning: Creating default object from empty value in /homepages/5/d94778607/htdocs/dovla.net-2/wp-content/plugins/view_counter/view_counter.php on line 52
dovla.net

Mladen Štambuk: O istini i Istinama

Stambuk

Više od mjesec dana nisam imao pristup Internetu pa mi je promakao prilog V. Risti?a. Zapazio sam da se rije? istina pojavljuje u gotovo svim osvrtima. To me nagnalo da iznesem neke svoje no?ne more koje me prate još od dje?a?ke dobi. Po?elo je u I i II razredu Klasi?ne Gimnazije (1950-52) kada nam je i latinski i (h)istoriju predavao Ostoja Ostoji?. Ne samo što je naglašavao glas “h” kojeg nije bilo na udžbeniku nego je uz doga?anja koja je opisivao na ?asovima (h)istorije birao za doma?u zada?u iz latinskog svjesno (ili ne) da prevedemo takve pasuse iz mitologije i historije Rima, Atene, Troje itd koji se nisu u cijelosti podudarali sa onim prvim tuma?enjem.  Koja je od te dvije verzije istinita, šta vrijedi upamtiti?

Desetak godina kasnije ugledao sam profu za stolom neke bašte u Starigradu na otoku Hvaru i ohrabrio se da mu pristupim i potsjetim ga na svoju malenkost a sve to s podlom namjerom da ?u iskam?iti barem Mirindu ako ne i bevandu. Moja su o?ekivanja prevazi?ena tako što se profa našao u neprilici zato što me se nije sjetio pa je u želji da to nekako popravi odmah naru?io bocun (bokal) crnog vina i po bocuna ledene vode taman za po tri dvodece bevande. Kad smo na?eli posljednju stekao sam dovoljno kuraži da mu pomenem onu moju dilemu. Šuti profa nekako predugo, zatim osmijeh (da li sjetan ili sretan) pa onda dreknu: “Dite!!!” na što se niodkud stvori konobar s još po jednim bocunom. Tek nakon par gutljaja profa mi po?e strpljivo objašnjavati kako nije o?ekivao da ?e iko od nas dje?urlije shvatiti tu njegovu igricu, kako je u prvi mah pomislio da sam nekakav provokator što je otklonio jer se dosjetio da sam možda ro?ak tamošnjeg župnika ili biškupa Andre Štambuka a ponajviše zbog onog “in vino veritas”, pa nastavi kako je tada osje?ao da djeca moraju znati da je istina jedna i jedina, da historija može ali ne mora biti istinita jer povijesnu Istinu (s velikim Ipišu Pobjednici ali i Gubitnici, da je po svom zna?enju rije? istina (s malim i) singularia tantum tj gramati?ki ima prividnu množinu (Veritates) ali logi?ki je ne bi mogla imati kao što ni izvedeni pridjev ne može imati komparativ i superlativ (naj)istinitije. Svaka ?ast profesoru što u jednoj re?enici dobih bolju po(d)uku iz oba predmeta nego za dvije godine koje neko? obojica protratismo, Možda smo moj profesor pa i ja u krivu ili je kriva bevanda ili su u krivu i krivci oni koji si utvaraju da znaju o ?emu se radi pa onda te, svoje Istine, naturaju svima drugima.

Ako neko ne vjeruje mom pokojnom profesoru neka ode u knjižaru Svjetlost i prelista Historiju za N-ti razred, pa neka iza?e na posljednjoj stanici trolejbusa za Dobrinju gdje ?e na?i Istoriju za N-ti razred, pa vozom do ?apljine a onda vlakom do Metkovi?a gdje se prodaje Povijest za N-ti razred. Da je razlika samo u naslovima ni po jada – treba obratiti pažnju na sadržinu pa shvatiti da egzistiraju (na papiru) 4 Istine (s velikim I). Ako se na?e vremena i novaca neka produži do Kotora pa do Novog Sada eto pete pa i šeste. Usput može pogledati Gramatike bosanskog, srpskog, hrvatskog i crnogorskog jezika ali tu je situacija druga?ija: razlikuju se samo u naslovnim atributima ali je sadržina u suštini identi?na. Ovo bi ujedno bio moj skromni doprinos stavovima Snježane Kordi? s kojom dijelim sudbinu izdajnika istog tog naroda u koji me ovdje u Sarajevu svrstavaju a, odlaganjem popisa stanovništva, ne daju mi ni priliku da se izjasnim.

Naša je nevolja, dakle, u tome što imamo tri samoproglašena Gubitnika pa toliko i Istina. No, da se vratim Blogu, Vojkanu i osvrtima. Ovakav kakav je, blog je dobar i potreban kao most prijateljstva izme?u onih koji su bili prinu?eni da napuste Grad i nas koji smo isto tako bili prinu?eni da ostanemo. Enko Mehmedbaši? je po?etkom rata u Oslobo?enju objavio noveletu “Samoubistvo ala Sarajevo” u kojoj on kao zapazi starca koji iz dana u dan satima šparta Omladinskom ulicom. Na kraju mu Enko kao pristupi da bi ga upozorio na opasnost od snajperista na šta ?e ovaj s gnušanjem: “Loše šicaju paceri!”

Ja ne zamjeram nikome to što je otišao pa ni to što se ne želi vratiti. Nema se ni gdje, jer ono što ni V.J. a ni komentari nisu istaknuli jeste fakat (izbjegavam rije? istina) da je Grad sada podijeljen ne samo konfesionalno nego i po regijama sa kojih su šumljaci šljegli. Ne stanuju oni jedni pored drugih, naprotiv razmilili su se posvuda, ali imaju svaki svoja sastajališta u restoranima, kafanama ili aš?inicama, svoje biznise pa ?ak i svoje nogometne klubove. Kako mogu nekog uvjeravati da se vrati a da mu prešutim da postoje Isto?no Sarajevo, Katoli?ka osnovna škola i gimnazija, zapadni Mostar, neodobravanje da ne kažem zabrana mješovitih brakova, onemogu?avanje kupoprodaje odre?ene vrste mesa …Fakat je i da muslimani imaju kudikamo više peripetija da vrate stan zato što se pretpostavlja da ?e ga i zadržati a katolici i pravoslavci ?e ga na brzaka i u bescjenje prodati istim onim šumljacima koji u pravilu nisu sažaljenja dostojne izbjeglice iz Isto?ne Bosne nego pretežno ratni profiteri. I ja, Mašo, cijenim profesora Zdravka Grebu koji svoj alat za razmišljanje nosi u glavi za razliku od mnogih koji ga drže u ga?ama ali treba voditi  ra?una o tome da je u me?uvremenu došlo do devalvacije: ako je 1996. godine bilo 1 + 5 + 5*5 + … sada je 1 + 50 + 50*50 + … ?injenica da se tu i tamo na Blogu pojavi neki, naj?eš?e anonimni, ali zato nadobudni i samozvani Istinovlasnik koji se umjesto argumenata služi uvredama. Takve priloge treba jednostavno ignorirati ili baciti u sme?e. Ne smatram da je u prilogu V.R.-a bilo odve? pre?erivanja ali sam suglasan s time da se štošta moglo ispustiti kao i da se pridružim autoru i Halepu u meani i to iz ?isto komšijskih pobuda. Ne bi loše bilo da me je Halep nazvao i prije nego što kliknu enter na onaj njegov nesretni (13) osvrt u kojem prežu?no nalijepi Pej?inovi?e. Oni su samo zagovarali jednu od tri ozvani?ene Istine ali na jedan gotovo pristojan na?in. Oprostio bih im dozu isklju?ivosti pretpostavljaju?i da su u rodu s mojom školskom drugaricom Ljiljom (supruga slikara Afana Rami?a) i njenim ocem vrsnim profesorom latinskog i starogr?kog jezika. Iz takvog okružja teško da se može izle?i opasan monstrum kao što nam je sada znano zahvaljuju?i DNK analizi.

Kad ve? pomenuh DNK ne mogu odoljeti a da ne citiram jednog od najomraženijih filozofa XIX stolje?a kojeg je bivši režim cenzurirao jer kao da je preko svog u?enika Nietzsche-a i Wagnera kreirao samog Hitlera, feministkinje su ga mrzile zbog navodnog zalaganja za neravnopravnost spolova da bi nakon 150 godina otkri?e DNK potvrdilo mnoge njegove teze:

Schopenhauer believed that a person inherited level of intellect through one’s mother, and personal character through one’s father: If you want Utopian plans, I would say: the only solution to the problem is the despotism of the wise and noble members of a genuine aristocracy, a genuine nobility, achieved by mating the most magnanimous men with the cleverest and most gifted women. (… parenjem najdobro?udnijih mužjaka s najbistrijim i najnadarenijim ženkama).

Da ne bi bilo zabune ovo se odnosilo ne samo na ljudske skupine nego i na krda, stada i jata.

Dakle, zbog ogromnog priliva br?ana i odliva gra?ana za o?ekivati je promjene sveukupne genetske slike Grada. Pitanje je da li na bolje ili na gore?

Da li ja ove teze podržavam ili s gnušanjem odbacujem? Iskreno, još ne znam jer se ne osje?am ni plemenitašem a bogumi (što bi Zeko rekoŽ) ni mužjakom – jedino sam dobro?udan.

Komentari (5)

1
Ze?evi? Ljubiša - Zeko
Thursday, 19. August 2010 u 20:58

Mladen se ne javlja komentarom na Risti?ev ?lanak nego otvori svoj, u kome se lijepo osvrnu na komentare Risti?evog.

Ima jedna krasna pri?a o istini i neistini ali je blasfemi?n pa je ne mogu poslati na blog.

Svaka li?na istina polazi od vlastite percepcije bez obzira što može biti neistina.

Kad su po?eli komentari o stanju u Sarajevu, o onim što (hrabro) ostadoše, od onih što (kukavi?ki) pobjegoše, polazišta su bila MOJA istina onako kako sam je, i kako je danas, shva?am.

Napravio sam povelik komentar ali sam odustao kad SAM PRIMIJETIO DA se sve svelo na moju, više puta, prezentiranu konstataciju PROCESI ZAPO?ETI 1991. TRAJU I DANAS. Ne samo da su pogubniji nego onda kada smo gajili nadu OVO SE NAMA NE MOŽE DESITI, nego su GORI jer nisu NADA nego ?VRST STAV na kojem se gradi BUDU?NOST.

Neka nikoga ne ?udi što svi tvrde da su gubitnici a ponašaju se kao pobjednici.

Zato se ne treba ?uditi da skoro svaki uradak ima i svoj nacionalni refleks. Dovoljno je da neko napiše nešto što “mi se ne uklapa u nacionalnu matricu, ima da mu ……”.

A što se ti?e došljaka t.j. onih što došljegoše, ne treba kukati. To je sudbina svih gradova na svijetu. Oni ?e jednog dana biti elita.

Samo za Š?apa. Ono DNK zna?i D(a) N(ije) K(omšijino)?

Zeko

2
Silvije Dragan Stanisic
Friday, 20. August 2010 u 17:43

Drago mi je da procitam krasne komentare o porodicama koje su hrabro ostale u Sarajevu a i one hrabre koji su otisli u neizvjesnost.Ja sam jedan od onih koji je sa porodicom otisao 95g zbog male dijece.Moji roditelji i brat su bili cijelo vrijeme rata u Sar.a ja sam po duznosti bio na relaciji Sar.Pazaric Makarska Split Zagreb a to sta sam sve vidio ostace u meni zapecaceno.Komentari S.Kordic M.Stambuk LJ.Zecevic Zeko su me oraspolozili ali i dotakli.Ja sam svake druge godine sa porodicom u Sar.2 -3 mj.da mi dijeca ne zaborave pricati nas jezik.Govoreci o sporazumjevanju naroda bivse YU.dat cu vam informaciju da ja komuniciram sa mojim rodicama i rodjacima Sloveniji BIH Macedoniji Hrvatskoj Srbiji isto kao i prije 10.20. 30. 40.50.godina.Rodjeni Sarajlija M.TITA.47 Gorica A. JABUCICE 29. Pozdrav iz USA NC CAPE CARTERET 28584 TEL.252 393 4458

3
Jasna
Saturday, 21. August 2010 u 02:35

Silvije Dragane Stanisicu,
Bas fino da imate toliko godisnjeg odmora za pricanje naseg jezika i naravno dozivljaje naseg grada. Mi ostali smrtnici smo osudjeni na puno krace boravke u Sarajevu, no djeca nam govore tecno nas jezik. Sa pisanjem nazalost ide malo teze, mijesaju se bliske rijeci iz oba jezika, a o ‘je’i ‘ije’ da i ne govorim. Tvrdo i meko ‘c’ su nazalost naucna fantastika. Dirljivo je kako koriste nas sleng od prije 15 godina, cak i poneku psovku.
Dobra su nam ispala nasa (izbjeglicka) djecica, koja su nazalost, bez nase volje, iskusili glad, strah, nesigurnost, neizvjesnost i novo, nepoznato. Jer sve to nisu pretocili u mrznju ili predrasude, oni se krecu slobodno po svim prostranstvima bivse nam Juge. A moglo se ocekivati da upravo oni budu najzesci u mrznji prema razaracima njihovog djetinjstva ili tek zakoracene mladosti. Srecom na mladima svijet ostaje.
Nisam impresionirana prilogom Mladena Stambuka, jer nista novo nije receno. Istina je varijabla, zavisna od parametra tumaca. I tako je uvijek u istoriji bilo. No sta cemo sa Ljubisinim DNK-a ;-)?

4
Silvije Dragan Stanisic
Saturday, 21. August 2010 u 22:47

Za Mrs Jasnu Ti sigran sam da nisi obican smrtnik kao dobar broj nase raje ali se ulovio u kapitalisticku zamku kreditne kartice etc.Moja supruga Djana i ja sve placamo 97/posto kesh ili cek nemamo puno novaca ali sto je u novcaniku pravilno potrosimo.Nasa dva sina Damir Emil 18g16g rade subota nedelja da bi si priustili odlazak u zemlje bivse YU Jasna i ja imam problema sa dijecijom gramatikom ali ja ne komuniciram sa njima na engleskom a moja supruga se trudi da im pomogne u tome jer je bila profesor u Srednjoj Ekonomskoj SAR matematika /gramatika da znas i ja p*******m kad mi sin kaze tata ovo TRI su dosli kod mene da se igramo Neznam gdje ste na ovoj planeti Nas Email djana 88 & aol.com USA NC TEL (252)393 4458 CAPE CARTERET 25854

5
Mladen M.
Monday, 13. September 2010 u 19:31

“Ostajte ovdje”?

– Vrlo jednostavno i dobronamjerno izreceno, ali ni malo lako izvodljivo –

Prilozenom pricicom zelim ostati na pozitivnom pristupu reakcijama na zapocetu temu. Mislim da ne grijesim ako kazem da se kod vecine koji su u inostranstvu, u kuci prica maternji jezik dok u javnosti, na poslu itd. jezikom doticne zemlje. Nesto slicno kao sto se u nas u skoli, na poslu i u visim krugovima svojevremeno upraznjavao knjizevni jezik dok u drugim prilikama najcesce onaj drugi. Kazu da treba slusati sta (i kako) narod kaze; moguce je da to vazi i u ovom slucaju. Ako pricamo krace, brze i na kraju krajeva lakse, mozda je to i efikasnije?
Pa evo i mnogima vec poznate pricice ali ona nekako prelijepo dokazuje kako mi Balkanci imamo istancan osjecaj za jezik – bilo gdje u svijetu! Znaci bez pristrasnosti gledajuci, umjesto Dine moze i Aca, Jure…

Mali Dino sa roditeljima u Sarajevu na raspustu. Starija rodica ga uci kako se na maternjem jeziku nazivaju prsti ruke.
“Ovo je palac, ponovi palac”, pocinje rodica.
I Dino ponovi: “Palac”.
“Sljedeci je kaziprst”, govori rodica.
Dino odmah odgovori: “Prst”.
“Kaziprst!”
Povisenim tonom naglasava rodica.
Dino takodje glasnije: “Prst”!
“Ma kaziprst!”
Rodica ce ti sada vec ljutitio.
“Pa kaz’o sam prst!”
Prodera se i Dino.

UpiĆĄite komentar

VaĆĄ komentar

dovla.net is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)

Copyright © 2008. All right reserved. Theme by deniart.