Warning: Creating default object from empty value in /homepages/5/d94778607/htdocs/dovla.net-2/wp-content/plugins/view_counter/view_counter.php on line 52
dovla.net

Valerijan ujo: LEKSIKON SARAJEVA

VanjaKona?no sam dobio priliku da sa Vanjom provedem nekoliko sati, dobijem informacije iz prve ruke o kapitalnom djelu Leksikon Sarajeva, primim poklon primjerak leksikona iz ruku autora koji redovno prati blog Dovla.net.

Oko 100.000 ?injenica koje su relevantne za glavni grad BiH paljivo su skupljane, a potom i uokvirene u djelo koje se zove Leksikon Sarajeva. Djelo, ?iji je autor bosanskohercegova?ki knjievnik Valerijan ujo, ugledalo je svjetlo dana nakon skoro 20 godina rada.

Leksikon Sarajeva je dvotomno djelo, obima blizu 1.000 stranica, u kojem su obuhva?ene ?injenice od prvih tragova ?ovjekove prisutnosti na prostoru ome?enom Trebevi?em, Humom i Igmanom, pa sve do marta 2009. godine. Autor Leksikona, knjievnik Valerijan ujo, prvenstveno je, kae, istraivao za svoj roman:

I nisam uopte imao ovakvih ideja leksikografskih, ali sam htio da znam o ovom gradu to je mogu?e vie. Vidio sam da ljudi ne znaju – provedu ivot u jednoj ulici, ne znaju nita o tome. I onda sam po?eo da jaem kroz literaturu, kroz izvore, kroz arhive da bi taj roman bio ozbiljan, da ima neku potporu. Me?utim, to se otelo, to je po?elo da raste, to su bile biljeke. Kad je bio neki predah u ratu, ja sam to malo razgledao i vidio da to ima smisla i da sad to treba disciplinirati – jedan ogroman materijal koji ne moe druk?ije nastati nego da ?ovjek pro?ita te knjige. Naravno, onda se poslije vidjelo koliko je to uplje, koliko tu fali i onda sam ja sa jasnom zamisli krenuo da to napravim. I, evo ga.

LeksikonIako po pravilu u Leksikonu nema vrijednosnih sudova, ve? se dosljedno navode samo ?injenice, ujo je razo?aran dijapazonom kriti?ke mase koja ?e se osvrnuti i na njegovo djelo:

Naj?e?e o ovakvim stvarima sude ljudi koji nisu nikada ni dvije razglednice do kraja napisali, znate. Mene je jutros jedan prijatelj pitao: Pa je li to kona?no gotovo? – kao da je to nekakva dje?ija igra i nekakva jednostavna rabota. To je teak posao i ja sam sretan to sam se toga oslobodio da se mogu onako gospodski vratiti literaturi, da po?nem objavljivati ono to je zapravo moja prava vokacija.

Knjiga je sa?injena izvan dravnih institucija, izme?u ostalog i zato da bi bili izbjegnuti dnevnopoliti?ki uplivi, licitiranje, ideoloko retuiranje i svaga druga manipulacija ?injenicama. Izdava?i su Mediapress i Buybook iz Sarajeva. Knjievnik i izdava? ku?e BuybookDamir Uzunovi? kae da su do ujinih, vie godina skupljanih, materijala o Sarajevu jedva doli:

Tako to smo Goran i ja upali u ujin stan, maltene svezali ga i oteli mu dokumentaciju u kojoj jeste Leksikon Sarajeva. On se, naime, jedva i tako teko odvojio od ove knjige koja je jedan bunar ukupnog znanja Sarajeva. Ja mislim da u ovom trenutku ne postoji ?ovjek u Sarajevu koji ima vie podataka o njemu, koji dri u ruci njegovu memoriju, dri maltene njegove klju?eve. Shvati?ete onu sintagmu ili ono ujino obra?anje sa obronaka Sarajeva, kad kae: Sarajevo je jedan ozbiljan grad, kad pro?itate kakvu historiju, kakvu memoriju, kakvu vanost, kakvu planetarnu vanost, na kraju, ima ovaj grad.

No, kada se spomene ova historijska re?enica da je Sarajevo ozbiljan grad, knjievnik ujo, ina?e ?ovjek koji ne podnosi patetiku, kae:

To sa ozbiljnim gradom, to je jedna floskula. Ja sam se malo poigrao u svoje vrijeme. Naime, kazao sam jednu potpuno praznu re?enicu – Sarajevo je ozbiljan grad. I to je kazano takvom intonacijom da kobajagi ozbiljno zvu?i. Me?utim, dogodila se jedna inverzija – ljudi su napunili tu floskulu smislom. I sad meni ne daju da povu?em. Ja kaem: Ma to sam se ja alio. Ne, ne, ne, kau, Sarajevo je ozbiljan grad. Dobro.

Ovih nekoliko osnovnih podataka o leksikonu izvadio sam iz ?lanka objavljenog na “Radiju Slobodna Evropa”. Me?utim, mnogo vie o samom leksikonu mogu?e je saznati na nedavno otvorenom sajtu www.valerijanzujo.ba Ina?e, Vanja mi je obe?ao poslati tekstove nekoliko kritika i miljenja o Leksikonu dobijenih od relevantnih i meritornih ljudi koje ?emo objaviti kroz komentare.


Komentari (4)

1
tetkainternetka
Monday, 30. August 2010 u 10:14

Zahvaljujem Vladi a preko njega i gospodinu uji za ovaj prelijepi prilog!
Oduevila sam se i odlu?ila da prenesem na svoj blog, ali po svom starom obi?aju uvijek dodajem ilustracije i linkove, pa me to moje “kopanje” po internetu odvelo na neke druge, neutabane staze…..internet-eherzade (uvijek ima JO!)…

Rezultat moete pro?itati ovdje (uzajamni EPP?! – NIJE ?ASNA PIONIRSKA! :-)):

http://tetkainternetka.blogger.ba/arhiva/2010/08/30/2573239

Srda?an pozdrav!

2
Nada Stambuk
Saturday, 4. September 2010 u 17:13

Vanja,iskrene cestitke.Pozdrav Nada.

3
tetkainternetka
Thursday, 9. September 2010 u 13:14

Moda dovlablogovce zanima da su e-Novine ju?e objavile jedan tekst iz gornjeg Leksikona i to u rubrici Svi neprijatelji Sarajeva:

http://www.e-novine.com/feljton/40466-Risto-ogo-rasistika-fukara.html

Do 12.00 sati je bilo preko 60 komentara!

I ja sam komentarisala u cilju promocije autora, koga su svi komentatori potpuno zanemarili jer e-Novine nisu nale za shodno da LINKUJU izabrani tekst o ?ogi za svoj IZVOR!

“GIVE CREDIT WHERE CREDIT IS DUE- P L E A S E!!!!!!”

4
Zaim Japi?
Friday, 6. April 2012 u 23:46

Gospodin Valerijan ujo je iao sa mnom u drugu gimnaziju u Sarajavu i bio najbolji u Hemiji. Ne znam zato nije studirao hemiju. Ja mislim da je takav tip da sve to uzme u svoje ruke mora funkcionisati. Zato ti elim sve najbolje u narednim tvojim radovima.

Upišite komentar

Vaš komentar

dovla.net is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)

Copyright © 2008. All right reserved. Theme by deniart.