Warning: Creating default object from empty value in /homepages/5/d94778607/htdocs/dovla.net-2/wp-content/plugins/view_counter/view_counter.php on line 52
dovla.net

Valerijan Žujo: Uz akvarele Vede Hamši?a

Samo se po sebi razumije, da ima taman toliko doživljaja Sarajeva, toliko odnosa prema ovom gradu, koliko ima onih koji o njemu misle, onih koji ga osje?aju, koji od njega pate. Jer Sarajevo jest i bolest…Ponekad  i m?ra…Sarajevo je i šarena laža…Ne treba vjerovati onima koji mu samo tepaju…Me?utim, suština ovoga grada je njegova širokogrudost, njegova spremnost da bude dom razli?itim ljudima i uto?ište razli?itim na?inima i tradicijama. Ne može i ne bi smjelo u Sarajevu biti mjesta ekskluzivizmu bilo koje vrste. I povod, ali i uzrok i razlog ovom zapisu je izuzetan primjer harmoni?nog i svake hvale vrijednog odnosa prema Sarajevu, odnosa koji demonstrira i živi Vedo Hamši?.

Znameniti Sarajlija, pisac koji je sedam najplodnijih i najvažnijih godina proveo u ovom gradu, Augustin Ujevi?, veli u jednoj pjesmi u prozi: Imamo i deset talenata, ali jedan život.

Vedo 2 Ima ljudi koji nervozno, gotovo histeri?no traže sebe i vlastiti izraz, pucaju?i po cijeloj šumi, ne bi li pogodili zeca….Na drugoj strani su stvaraoci poput Vede Hamši?a, koji slijede vlastitu darovitost u nekoliko smjerova i u svakom dosežu vrh. Arhitekt, graditelj Sarajeva, muzi?ar ovog grada, te sarajevski akvarelist…golem rezultat i za tri života.

Uz školovanu ruku i disciplinu, koju ima arhitekt i suptilnost muzi?ara, modernog trubadura, akvarelist Vedad Hamši? otjelotvoruje zajedni?ku emociju prema Sarajevu, nešto o ?emu postoji op?a suglasnost, a što lebdi iznad naših glava i podjednako je stvarno i nestvarno. Hamši? tu našu lirsku naklonost gradu, realizira kao besprijekorne vedute, koje su prije bile za nijansu više djelo arhitekta, nego slikara, a sada je upravo obrnuto. Novi Hamši?evi akvareli pokazuju kako likovnost nadvladava školsku preciznost i urednost. Upravo to  je poseban kvalitet ovoga umjetnika, jer predmet njegovog slikarstva, jest s jedne strane arhitektura i urbana fantazmagorija, a s druge neizreciva blagost, koja postoji možda jedino u Sarajevu. Odlu?ivši se, da slikarski pogled, sa ve? potrošenih motiva ?aršije, okrene ka carskom i kraljevskom, ka srednjoevropskom arhitektonskom naslje?u, Hamši?, paradoksalno, uspijeva i samim Sarajlijama kazati nešto novo o onome što im je pred o?ima. Njegove intervencije u prostoru, omogu?avaju novi pogled na poznato, te upravo imaju dimenziju otkri?a. Naš pogled na grad, ve? umoran od papagajskog ponavljanja nekoliko ve? izan?alih motiva, kao da je živnuo nakon predstavljanja ovih akvarela. Hamši? je vrijednoš?u ove postavke, potom njenim socijalnim kontekstom i kona?no, vlastitom samozatajnoš?u i tako rijetkom ljudskom i umjetni?kom otmjenoš?u, sino? okupio onaj krug profinjenog sarajevskog gra?anstva, kojeg nigdje nije mogu?e dovesti, nego samo nesumnjivom vrijednoš?u privu?i.

Sarajevo je, dakle,  još jednom otkriveno…Neke velove i skrame, skinuo je akvarelist Vedad Hamši?, doprinose?i slavi ovoga grada, što ima sasvim zamršenu epsku povijest i sasvim jednostavnu lirsku dušu.

P.S. Prilažem jedan Vedin akvarel, na kojem je po?etak Ferhadije ulice, sa “Jatovim” ili Vakufskim neboderom.

Ferhadija-Titova

Na fotografiji s kraja tridesetih godina 20. stolje?a, iz sli?nog rakursa snimljena je ?emaluša džamija (Džamija Havadže Kemaludina), na ?ijem je mjestu podignut re?eni neboder.

-EMALU-A D-AMIJA 1939.

Zdrava ?itava ?emaluša džamija je porušena, da bi Vakufska uprava podigla ogromnu zgradu za iznajmljivanje (dovršenu nakon Drugog svjetskog rata). Logika je jasna: džamija pare troši, a zgrada za iznajmljivanje ih donosi. Nisu džamije i mektebe, u najve?em broju slu?ajeva, rušili “mrski režimi”, nego izvjestan ši?ardžijski rezon. Primjeri: Vakuf Hadži Idriz; Vakuf ?okadži Hadži Sulejman; Vakuf Jakub-paša; Vakuf Muslihudina ?ekrek?ije (Veliki park, ili ?ekrk?inica), etc., etc…Na priloženoj fotografiji zanimljivi detalji su još: apoteka Samuela Elazara, slasti?arna “Ramis”, te Sara?evi?a radnja.

Komentari (2)

1
Emir Saric
Sunday, 31. October 2010 u 10:22

Bravo Vedo i bravo Vanja. Obadvojicu smatram velikim prijateljima, a mislim da vas i dobro poznam. Vedo, bas si me ugodno iznenadio. Puno hvala mom drugu iz djetinjstva Vanji na ovako lijepim rijecima o mom rodnom Sarajevu.

Emir Saric, Abu Dhabi, U.A.E.

2
Slobodan Bobo-Mitar Mitrovic
Monday, 1. November 2010 u 17:00

Divni akvareli Sarajeva.Gdje se mogu kupiti i kolika je cijena?

Upišite komentar

Vaš komentar

dovla.net is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)

Copyright © 2008. All right reserved. Theme by deniart.