Warning: Creating default object from empty value in /homepages/5/d94778607/htdocs/dovla.net-2/wp-content/plugins/view_counter/view_counter.php on line 52
dovla.net » Politi?ar

Politi?ar

Spustio je balon ni×e i ugledao jednu ×enu na tlu.
Spustio se jos ni×e i pozvao ×enu:
– “Oprostite, mo×ete li mi pomoŠi? ObeŠao sam jednom prijatelju da Šu se naŠi sa njim, ali ne znam gdje se nalazim.”
Äena mu odgovara:
– “Nalazite se u balonu, otprilike 10 metara iznad zemlje, 49 stupnjeva i 28 minuta geografske Üirine, te 8 stupnjeva i 28 minuta geografske du×ine.”
– “Vi ste sigurno in×injerka” – ka×e Ŕovjek u balonu.
– “Jesam”, potvrdi ×ena, “ali kako to znate?”
– “Pa, sve Üto ste mi rekli je tehniŔki korektno, ali ja nemam pojma Üto da radim sa tim informacijama, a Ŕinjenica je da joÜ uvijek ne znam gdje sam. Otvoreno govoreŠi, niste mi bili od prevelike pomoŠi, samo ste mi produ×ili putovanje.”
Äena mu na to odgovori: “Vi ste sigurno politiŔar!”
“Da”, odgovara Ŕovjek iz balona “ali kako to Vi znate??”
“Tja”, odgovara ×ena “niti znate gdje ste, niti kuda idete.
Dospjeli ste na visoku poziciju prije svega pomoŠu velikog napuhavanja. Prijatelju ste dali obecanje, a da nemate pojma kako Šete ga odr×ati, a oŔekujete od ljudi ispod vas da rijeÜe vaÜ problem.
I sada ste u istoj izgubljenoj poziciji kao i prije naÜeg susreta, ali, po vasem, sada nekako ispade kao da sam ja kriva za to!”

Spustio je balon ni×e i ugledao jednu ×enu na tlu.

Spustio se jos ni×e i pozvao ×enu:

– “Oprostite, mo×ete li mi pomo?i? Obe?ao sam jednom prijatelju da ?u se na?i sa njim, ali ne znam gdje se nalazim.”

Äena mu odgovara:

– “Nalazite se u balonu, otprilike 10 metara iznad zemlje, 49 stupnjeva i 28 minuta geografske Üirine, te 8 stupnjeva i 28 minuta geografske du×ine.”

– “Vi ste sigurno in×injerka” – ka×e ?ovjek u balonu.

– “Jesam”, potvrdi ×ena, “ali kako to znate?”

– “Pa, sve Üto ste mi rekli je tehni?ki korektno, ali ja nemam pojma Üto da radim sa tim informacijama, a ?injenica je da joÜ uvijek ne znam gdje sam. Otvoreno govore?i, niste mi bili od prevelike pomo?i, samo ste mi produ×ili putovanje.”

Äena mu na to odgovori: “Vi ste sigurno politi?ar!”

“Da”, odgovara ?ovjek iz balona “ali kako to Vi znate??”

“Tja”, odgovara ×ena “niti znate gdje ste, niti kuda idete.

Dospjeli ste na visoku poziciju prije svega pomo?u velikog napuhavanja. Prijatelju ste dali obe?anje, a da nemate pojma kako ?ete ga odr×ati, a o?ekujete od ljudi ispod vas da rijeÜe vaÜ problem.

I sada ste u istoj izgubljenoj poziciji kao i prije naÜeg susreta, ali, po vaÜem, sada nekako ispade kao da sam ja kriva za to!”

Objavljeno uz pomo? Bate Rafajlovi?a

Komentari (1)

1
Zlaja sa Havaja
Monday, 11. April 2011 u 23:27

Ima li tome kraja?
VOX POPULI-11-04-11-engleski

Upišite komentar

Vaš komentar