Warning: Creating default object from empty value in /homepages/5/d94778607/htdocs/dovla.net-2/wp-content/plugins/view_counter/view_counter.php on line 52
dovla.net » B(l)ogovske dobre vibracije (2)

B(l)ogovske dobre vibracije (2)

KRONOLOGIJA KORESPONDENCIJE I RAZMJENE MISLI DVOJICE „BLOGOVACA“ KOJE SLUÈAJ POVEZA; „VIBRACIJE“ POÈEŠE JEDNOM VRLO LIJEPOM PREZENTACIJOM JAPANSKIH CVIJETNIH PEJSAŽA I RASCVJETALIH VRTOVA, KOJU BATO JEFTIÆ BEZ KOMENTARA „CIRKULARNO“ MAILOM RAZASLA :
BATO KEMI: 18. Mai 2011

BATO KEMI: 28. Mai 2011

IMG_5329Dragi Kemo, sada nam odoše gosti. Bio nam je Rifet  Bahtijaragi? sa suprugom Nermom. Rifka vjerovatno poznaješ kao saradnika Bloga.

Sutra  nas pedesetak Vankuver?ana slavimo 25.maj. Kiše nas ubiše pa ne možemo nista da pametno da radimo, niti da se družimo.

Elem, prije dva sata sam zatvorio kompjutor, pa je moja poruka ostala kusava. Ovaj mesidž  je u  vezi sa onim što si Ti pisao i o ?emu si razmišljao. Ko nas pita i ko smo mi da dajemo neke kona?ne zaklju?ke!?

KRONOLOGIJA KORESPONDENCIJE I RAZMJENE MISLI DVOJICE „BLOGOVACA“ KOJE SLU?AJ POVEZA; „VIBRACIJE“ PO?EŠE JEDNOM VRLO LIJEPOM PREZENTACIJOM JAPANSKIH CVIJETNIH PEJSAŽA I RASCVJETALIH VRTOVA, KOJU BATO JEFTI? BEZ KOMENTARA „CIRKULARNO“ MAILOM RAZASLA :

BATO KEMI: 18. Mai 2011

Japan***

USLIJEDI KEMIN ODGOVOR U FORMI JEDNOG SJETNOG KOMENTARA: May 18, 2011

Nakon ove divne prezentacije o prolje?no rascvatalom Japanu, doima nas se slijede?i snimak još intenzivnije:

http://www.youtube.com/watch?v=8vZR0Rq1Rfw&feature=player_embedded#at=297

KemoMnogo video-dokumenata o užasnom tsunamiju sam vidio, ali ovo je najimpozantniji. Koliko ljudskih generacija je ?ovjeku bilo potrebno da stvori one divne vrtove iz prezentacije, a koliko sekundi prirodi da to sve uništi!?

Bože, kako smo mi umišljeni! ?esto ?ujem uzdahom popra?enu frazu „Mi ?emo uništiti prirodu ako ovako nastavimo!“ Kako je to smiješno! Mi! Uništiti prirodu! Jedino što ?e nama uspjeti je to, da ?e nas (koji se rado smatramo krunom evolucije) ta ista priroda kao „grešku“ katapultirati iz sebe i svojih planova. Ne zaboravimo: priroda ima ono, ?ega mi nemamo: vrijeme. Šta su njoj milijarde godina? Mjere?i njenim aršinom su to samo djeli?i nekakvih naših sekundi!

***

BATO KEMI: 25. Maj 2011

Dragi Kemale,Tvoje razmišljanje o prirodi  podsje?a na jednu kontemplaciju cara Hadrijana (Izvanredna knjiga Margerit Jursenar “Hadrijanovi memoari”).

Pod naslovom “Misli tisu?lje?a”,  priložio sam  tekst na našem Blogu (Vidi u Arhivi Bloga 13.IV 2010.). Tekst je pesimisti?ki ali ide u red najboljih štiva koje sam pro?itao u životu. On ujiše ovom Tvom kratkom komentaru i molim Te pro?itaj ga. Ne?eš se pokajati.

Srda?ni pozdravi.Bato J.

***

KEMO BATI: May 25, 2011

Dragi Bato! Vrlo rijetko mi se desi da od iznena?enja „izgubim tekst“; desi mi se to jutros, nakon što pro?itah Vaš prilog i tih citiranih par re?enica – knjigu pod (njema?kim) naslovom „Ich zähmte die Wölfin. Die Erinnerungen des Kaisers Hadrian“ ?u dobiti najkasnije do ponedjeljka, eto ne mogu do?ekati!

Radi se naime o jednoj koincidenciji: u zadnjoj od citiranih 5 re?enica mi zape za oko „…priroda više voli da ponovo po?ne od same gline, od samog haosa i to rasipništvo se naziva prirodnim redom stvari.“ Pro?itah, pa „progutah knedlu“! Pa ispo?etka, najmanje 5 puta! A zašto? Zbog toga jer ta Margareta, vrlo vjerovatno nehotice, stavi Hadrijanu „u pero“ jedan divan opis takozvanog „drugog zlatnog pravila termodinamike“ na koji sam ja aludirao kada rekoh da ?e nama jedino uspjeti da nas Tvorac/priroda izbaci iz svojih planova i tokova. Ona (to i ne znaju?i?) opisa tzv. entropiju koja kao posljedica disipacije vodi u haos – taj tok je jednosmjeran, i mi ga ne možemo zaustaviti, to ?e Vam potvrditi svaki fizi?ar. Mi taj proces možemo samo ubrzati ili u zanemarljivom, neznatnom obimu, usporiti. Ma u redu, to je fizika i to je moje vi?enje našeg ovodunjalu?kog bitisanja i puta kroz vrijeme i prostor! Ali da to ta Margareta u takvu jednu skladnu re?enicu „zapakova“, to me fasciniralo! A opet mi naumpade jedan epitaf koji glasi: „Ja sada više znam nego Ti koji ove redke ?itaš!“ ili tako nekako, dajem samo smisao iz sje?anja.

Najljepša Vam hvala na preporuci, mnogo pozdrava, javljam Vam se ?im knjigu „progutam“, Kemal

***

BATO KEMI: 26. Mai 2011

Postovani Kemale, i kafane su pune entropije, umjesto, šale, pjesme, mudrih i iskri?avih replika, i zaklipsacije  - sluze za tu?e i kao uto?ište za uboge i desperaciju; kao alkoholna isparenja vremešnih panjeva.

Nekada se u njima veselije i zabavnije disalo. Ali o tome drugi put. Imam sre?u da pred odlazak sa Bloga i  iz života — na  Blogu nalazim sve više intelektualaca moje krvne  grupe, ako nije pretenciozno da to kažem za sebe. Kada si ve? benevolentan, voliš da ?itaš, molim te nadji na Blogu tekst “Blogovske dobre vibracije” ( Arhiva:2 .IV 2010. – nije zahmetli).

Hoces li da zamoliš Vladu da ovu Tvoju i moju prepisku objavi u Blogu kao dobre vibracije. Radi ?uvanja zdravlja u Blogu. Ako Tebi nije naruku — mogu i ja to da u?inim.

Hvala na Tvojim dobrim vibracijama. Srda?no, Bato J.

***

KEMO BATI I VLADI: 26. Mai 2011

Cijenjeni Bato! Upravo pogledah u Vladinoj arhivi preporu?ene mi „Blogovske dobre vibracije“ sa Vašom i Ibrahimovom korespondencijom – stvarno me oduševilo kako se srodni duhovi na?u! En pasant mi „za oko zape“ jedan od Vas naveden primjer „…Radio je kao knjigovodja u Vili Kabogi , Domu za oporavak i odmor ( zimi i ljeti)  bh. djece.“, pa se sjetih „Školske poliklinike“ kod kina Partizan; sjetih se sistematskih pregleda i jedne divne, ve? tada postarije, dame – dr. Carole Delijanis; posebno nas iz Memli-mahale, siromašnije, mršave i kržljave sa pomalo rahitisa i anemije, slala je u Kabogu, gdje su nas po mjesec dana „šopali“ da do?emo „u formu“. Ne znam da li takve neko danas šalje da se oporave! A šta me stvarno do u srž dirnu, to je red starih pred „narodnom kuhinjom“ na Baš?aršiji, od pobuljene nane u dimijama do starog penzionisanog u?itelja u pohabanom plišanom sakou.

Tenor naše korespondencije su razmišljanja o prolaznosti i pokušaji specijesa homo sapiens da sebe, poput Barona Münchhausena, tegle?i se za vlastiti per?in, izvu?e iz neizvjesnosti o smislu, smjeru i cilju našeg „gostovanja“ na dunjaluku.

A što se ti?e objavljivanja ove naše prepiske, po svom kontekstu bi ona zaista „legla“ u te blogovske „dobre vibracije“, samo mislim da Vlado sada ima pune ruke posla sa temama kao „ školske ocjene iz religije“, „sekularizacija“ i sli?no; evo ja ?u ga staviti kao ko-adresata, pa „bumo vidjeli“!

S poštovanjem i mahsuz selam Vama i evladu, Kemal

***

VLADO SE JADU DOSJETIO PA SE BUNI I NE?E DA „VIBRIRA“: 26. Maj 2011

Dragi moji Bato i Kemo,

Ranije objavljene B(l)ogovske dobre vibracije su imale “glavu i rep” i djelovale kao kompaktan i lako razumljiv tekst. Mislim da ga je Bato i uobli?io na takav na?in, a ja samo dopunio.

Vidim da predlažete da, sli?no tome, objavim i ovu vašu korespondenciju. Volio bih da je neko od vas dvojice obradi i “pripremi” za objavljivanje. Ima nešto nedore?eno (u prvoj poruci se spominje “Nakon ove divne prezentacije o prolje?no rascvatalom Japanu” – a nigde prezentacije), a trebalo bi poruke poredati hronološki i sa odredjenim podnaslovima…

Ja zaista ne želim da “formatiram” vaše poruke, a nemam ni vremena za to, pa molim vaše konkretnije mišljenje. Dogovorite se…

Pozdrav, Vlado

***

KEMO BATI I VLADI (KEMO SE PRAVI GLUP!): May 26, 2011

Blogovci sa svih strana, dogovorite se …J!

Dragi Bato! Ja ovaj Vladin mail ne tuma?im kao odbijanje objavljivanja; a što se ti?e dovo?enja teksta u pristojan format i uskla?ivanja napisanog sa kontekstom, to mi nije nikakav problem. Ja bih to preuzeo na sebe – pripremljeni tekst bih Vama, Bato, poslao na eventualnu korekturu (tu i tamo ima pokoja „greškica“ u tekstu – u privatnoj korespondenciji to nikome ne smeta, ali ipak, ako se objavljuje, treba tekst još jednom „pro?ešljati“ i po potrebi „ispeglati“) , a Vi ga nakon lektire „amenujete“ i šaljete Vladi na objavljivanje ili meni na ponovnu (zadnju) korekturu. Najkasnije sutra Vam šaljem obra?en, za objavljivanje pripremljen tekst, mnogo srda?nih pozdrava, Kemo

***

BATO VLADI: 28. Mai 2011

Dragi Vlado, hvala na Tvom strpljenju i blagonaklonom savjetovanju da ja i Kemo uljudimo tekst. Dobre vibracije je najljepše i naj?eš?e slala plemenita i rano umrla Tetkainternetka. Tekst “B(l)ogovske dobre vibracije” je objavljen 2.IV 2010. U uvodu, u drugoj re?enici, napisao sam. “Sjajnoj  i blagorodnoj Tetka p?eli Zdenki, ?ista 10+ za ovaj prilog “Šta je identitet”, od Ibrahima Mulaomerovi?a, Be?. Tada sam e-mailom pozdravio, meni do tada nepoznatog, Ibrahima i pomenuo mu svog prijatelja iz djetinjstva Prof. Mehmeda Ali?ehaji?a. Ti si promptno reagovao i rekao da Ti je Mehmed dobar prijatelj i priložio njegovu sliku u moj osvrt. To su komentarom popratili: Tetkainternetka i Eldar, Mehmedov sin. Dakle, šest imena se povezalo i družilo u tekstu.”

Komentari (1)

1
Ane Dalmatinka
Sunday, 29. May 2011 u 23:02

Dragi Kemo, Bato i Vlado
Sa uzitkom sam citala razmjenu Vasih misli, kao sto ste i Vi sa uzitkom citali i citate ” Hadrijanovi Memoari” by Marguerite Yourcenar. Doista izvanredna knjiga, a vas citat prikladno odabran, iako je po mom misljenju trebao poceti sa: “Natura deficit, fortuna mutatur, deus omnia cernit”…kao sto je Marguerite zapocela paragraf, da izrazi Hadrianove misli, iz kojeg ste Vi citirali u “Misli tisucljeca”prilozeno 13.IV. 2010
Ako vec niste citali “Meditation” by Marcus Aurelius zarko bih preporucila tu knigu, kao i “Marcus Aurelius” a biography , by Anthony Birley.
Bravo, Vlado, na izborima u tvom blogu. Looking forward for the next surprising articles by inteligent, interesting writers.
Sve najbolje, Anuska

Upišite komentar

Vaš komentar

dovla.net is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)

Copyright © 2008. All right reserved. Theme by deniart.