Warning: Creating default object from empty value in /homepages/5/d94778607/htdocs/dovla.net-2/wp-content/plugins/view_counter/view_counter.php on line 52
dovla.net » Dan Mladosti i rodjendan Josipa Broza Tita

Dan Mladosti i rodjendan Josipa Broza Tita

U Ku?u cve?a stigle štafete iz bivših republika SFRJ i ?etiri grada Srbije

Na platou ispred Muzeja istorije Jugoslavije danas je predajom štafeta i umetni?kim programom obeležen 25. maj, koji je u SFRJ slavljen kao Dan mladosti i ro?endan Josipa Broza Tita.

Štafete koje ?e ostati u “Ku?i cve?a” gde se nalazi Titov grob predali su “drugarice i drugovi” pristigli iz bivših republika Jugoslavije i ?etiri grada Srbije, a prvi put ove godine stigla je i štafeta iz Libije.

1

Slovena?ko-hrvatska štafeta, koja je krenula iz Slovenije po?etkom maja, je “dokaz da bratstvo i jedinstvo nije izumrlo, ve? je još ve?e, kao i ljubav prema Titu”, rekla je donosilac štafete iz Hrvatske Štefica Sri?a Žic, uz zvuke pesme “Druže Tito mi ti se kunemo”.

Okupljene poštovaoce lika i dela doživotnog predsednika SFRJ pozdravio je predsednik Komunisti?ke partije Srbije i Titov unuk Josip Joška Broz, koji se na tom, kako je rekao, svetom mestu zakleo da ?e se boriti za bolji život naroda.
Zabavni program po?eo je himnom SFRJ “Hej Sloveni”, a uz kulturno-umetni?ko društvo “Zora”, kolo su zaigrali i okupljeni Komunisti.

2
Mirko Savi?, koje je iz okoline Smedereva biciklom došao da obi?e Titov grob, kazao je novinarima kako se “u njegovo vreme” bolje živelo.

– Tada sam živeo i uživao, putovao, a sada je sve skupo, više životarim – rekao je Savi? koji svake godine dolazi u Ku?u cve?a.

Vence na Titov grob pored mnogobrojnih gra?ana položili su i njegov njegov unuk i ostali ?lanovi Komunisti?ke partije, kao i delegacija Saveza udruzenja boraca narodnooslobodila?kog rata Srbije (SUBNOR).

Na platou ispred Muzeja u ranim jutarnjim ?asovi održana je i simboli?na radna akcija, sa?enja karanfila, koju je osmislila umetnica Marta Jovanovi?.

3

U akciji su u?estvovala 54 izvo?a?a obu?enih u ode?u savremenih “japija”, koji su cvetovima karanfila na bini u amfiteatru pored Muzeja istorije Jugoslavije ispisali poruku “U Boga verujemo”, sa nov?anice ameri?kog dolara.

4

Momci i devojke, u?esnici akcije, okupili su se u osam sati ujutru, kako bi, poput ?ete brigadira, zasadili više od 1.000 crvenih karanfila ispred muzeja.

Predvo?eni komandirom, ?iju ulogu je zauzela glumica Katarina Radivojevi?, omladinci su istovarili zemlju iz kamiona i formirali je u pravougaonu podlogu na kojoj su zasadili karanfile tako da ispisuju re?i “In God we trust”.

Autorka Marta Jovanovi? rekla je da ta akcija predstavlja simboli?no povezivanje dva sveta, kapitalizma i komunizma iz vremena bivše Socijalisti?ke Federativne Republike Jugoslavije i vladavine Josipa Broza Tita.

– Performans predstavlja tranziciju izme?u dva vremena i istorije, sadašnjosti i budu?nosti – rekla je Jovanovi? novinarima.

Ona je dodala da bi u današnje vreme teško mogle biti organizovane radne akcije, simboli vremena vladavine Josipa Broza Tita, jer su tada bile vo?ene entuzijazmom dok bi danas u?esnici morali biti pla?eni.

5

Na platou kod Muzeja istorije Jugoslavije, povodom 25. maja koji je u SFRJ slavljen kao Dan mladosti i Titov ro?endan, od jutros se okupljaju organizovane grupe poštovalaca Josipa Broza Tita.

Gra?ani BiH odali po?ast Josipu Brozu Titu

U prisustvu velikog broja gra?ana, antifašista, delegacije Grada Sarajeva, ?lanova Društva “Josip Broz Tito” iz cijele BiH danas je polaganjem cvije?a i prigodnim programom u kampusu sarajevskog Univerziteta, ispred statue Josipa Broza Tita, obilježen Dan mladosti, dan kada se slavio ro?endan doživotnog predsjednika Socijalisti?ke Federativne Republike Jugoslavije.

25.05. Dan mladosti

Ispred spomenika Titu u Sarajevu danas se okupio veliki broj poštivalaca lika i djela Tita. Po?ast su mu odali stariji, oni koji su živjeli u njegovo doba, po?ast su mu odali i omladinci, ?lanovi Foruma mladih SDP-a, ali i djeca koja o Titu slušaju samo kroz pri?e svojih roditelja, baka i djedova.

25.05. Dan mladosti

Park u kojem se nalazi spomenik Titu gra?ani su danas okitili cvije?em, balonima, njemu u ?ast otpjevane su pjesme i doržani prigodni govori.

Od smrti Josipa Broza Tita prošlo je više od 30 godina, ali brojni gra?ani BiH i zemalja koje su sa?injavale Jugoslaviju, i danas njeguju njegov lik i djelo.

25.05. Dan mladosti

Okupljeni gra?ani su poru?ili da žele održati sje?anje na ?ovjeka koji je njegovao zajedništvo i najviše ljudske vrijednosti.

Komentari (7)

1
saško
Wednesday, 25. May 2011 u 19:00

A, može l’ i ovo:
http://www.youtube.com/watch?v=WQzqV-6-4do&feature=related

2
MI?O
Wednesday, 25. May 2011 u 20:12

Na tekst o proslavi 25. maja, Dana mladosti u “Blicu” ubjedljivo najviše pluseva su dobili slede?i komentari
1. Baš lepo, istoriju ne treba zaboravljati.
2. Tadi? radi iz svoje koristi a uglavnom laže dok ovi samo iskreno žele da se opet vrati neko vreme sigurnosti, kulture, manje kriminala… Ve?ina njih nije tu zbog Tita, Tito je samo kao neki simbol da društvo može biti takvo samo ako se ho?e.
3. Titu jedino zameram što nije ostavio naslednika. I u najdemokratskijim zemljama vlada jedan ?ovek a ostalo je predstava za narod. A ovi danas koji nas vode ne vole svoju zemlju ve? samo svoj džep.. njima je narod višak.
4. Živeo Drug Tito!!!
5. Vratite se Druže Tito. Bar na 5 godina da i naša deca osete kako se nekada lepo živelo a ne da im ovi danas ispiraju mozak, prave od našu omladinu nacionaliste, a posle ih hapse zbog toga….. Živelo bratstvo i jedinstvo.

3
Malo postariji nostalgi?ar
Thursday, 26. May 2011 u 00:14

U ju?erašnjim novinama ugledah oglas koji je dala jedna (meni nepoznata) porodica a povodom godišnjice smrti Josipa Broza Tita:

Neka nam ne objašnjavaju naše vrijeme s Tobom, mi

smo to vrijeme živjeli i uživali.

Neka nam ne objašnjavaju naše vrijeme bez Tebe, mi

to vrijeme jedva preživljavamo i životarimo.

5
Dr Nikola Rusovi?, Moskva
Thursday, 26. May 2011 u 08:11

Carstvo (poludjelih) Pigmeja
I uvjek kada Velikan na ?elu države (mirno) ode, nastaje vakum -“implozija” u koji pohrli bivša Velikanova okolina. Tako je bilo bezbroj puta od Aleksandra Makedonskog, preko Cara Dušana “Silnog” pa do Staljina i do Tita. “Diadohi”-pretendenti na mjesto nasljednka – ti poludjeli Pigmeji – se smjesta zakrve, jer niko nikoga nije spreman da pusti na “Vrh”.
Zatim, po principu “daj šta daš”- svako ho?e da bude bar u svome sokaku – “glavni” i Carstvo se (naj?eš?e krvavo) -raspada…
Pjesnik je to opisao u desetercu :
Velikaši, proklete vam duše
Na komade razvaliste Carstvo
No, navalu Pigmeja, poslije odlaska Velikana, naro?ito ako je bio “doživotni” rijetko je koje carstvo moglo da preživi
Takav je svijet u kome živimo…

6
Kemo
Thursday, 26. May 2011 u 17:58

Hallo, Kolja! Dobro nam došao na “subkulturi” dovla.net, nadam se da ?eš se ?eš?e javiti za rije?!

7
Dr Nikola Rusovi?, Moskva
Friday, 27. May 2011 u 07:54

E, moj Kemo! ?itao sam tvoj napis o sarajevskoj raji. Latio si se, brate, ono što kažu ?orava posla. Sje?am se kada sam spremao ispit iz “Fizike ?vrstog stanja” iz jedne ameri?ke monografije. Tamo autor, govore?i o kristalnoj rešetki tipa “Bravé”, doslovno kaže: Teško je ta?no defnisati rešetku Bravé, ali vi ?ete uvijek kada je vidite odmah znati da je t o rešetka Bravé. To me je do kraja života oslobodilo mukotrpnih definisanja pojmova kao što je recimo “intelektualac”, “budala”, “genije”, pa ako ho?eš i “raja” i tome sli?no. A ako bih nešto morao da kažem o “raji” rekao bih da je stub kolektivnog identiteta koji raju ?ini rajom, jezik, žargon, kojim se služe. U njema?koj, carskoj, “Vilhelmovskoj” armiji oficiri su svoj kolektivni identitet nazivali “korpsgajst” duh “korpusa”, škole iz koje su izišli iz Njema?ke Vojne Akademije. I tu je glavni element bio jezik, žargon. Pa je to što su jedan drugog razumjevali , ono što se kaže “sa pola slova” u ratnom ambijentu imalo neprocjenjivu vrijednost. Jednom sam u Kaliforniji sreo svog druga iz gimnazije. Bio je tamo pod jakim uticajem jednog društvanceta ekstremne emigracije. Progovorio sam sa njim onim da kažem polu-šatro jezikom sa sarajevskog korzoa. Bio je najprije zbunjen, zatim je i sam tako progovorio i onda je iznenada – zaplakao. Postalo mu je jasno kuda je zabrazdio. Kasnije sam ?uo da je tamo promijenio društvo i da je po?eo da dolazi u posjetu “starom kraju”.
Da. To je jezik. A kakav god da je, lokalni, dijalekt, sleng, on je uvijek odredjena – kultura.
I da bi se razvio i etablirao potrebno je – vrijeme. Neki kažu da su kultura i vrijeme jedno te isto, no ja bih rekao da su bar “brat i sestra”. Na tu temu je genijalni irski zajedljivac i šaljivdžija Džordž Bernard Šo ispri?ao slijede?u pri?u: Ameri?ki turista u ranim dvadesetim prošlog vijeka vozí se svojim automobilom kojega je doteglio na brodu iz Amerike da pokaže ko je i šta je – po Škotskoj. Zaustavlja se pored zamka okruženog prekrasnim travnjakom, kojega upravo striže jedan batler. Turista mu se obra?a rije?ima: Imate vrlo lijep travnjak. Da, gospodine, i ja tako mislim, odgovara batler. Kako bih ja mogao da kod mene u Teksasu uzgojim tako nešto? O, vrlo lako, gospodine. Posijte neku bolju vrstu trave i vodite ra?una da bude redovno strižena i obilato polivana i kroz dvjesta godina ima?ete ta?no ovakav travnjak.

Upišite komentar

Vaš komentar

dovla.net is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)

Copyright © 2008. All right reserved. Theme by deniart.