Warning: Creating default object from empty value in /homepages/5/d94778607/htdocs/dovla.net-2/wp-content/plugins/view_counter/view_counter.php on line 52
dovla.net

Vanja Žujo: SARAJEVSKA KAFANOLOGIJA

Dugo sam se dogovarao sa Nadanom Filipovi?em o jednom ambicioznom sarajevskom kafanološkom zahvatu. Po?elo je to od vremena kada mi je poslao nekoliko svojih zapisa, uz opasku „ako to štogod valja“…Femkao se k’o seoska frajla, a znao je dobro da to što je napisao valja…itekako. Sada, kada je na stranicama ovog bloga demonstrirao izvrsno poznavanje ljudi, osje?anja, stvari i prilika, ?as je da se po?ne odmotavati, nešto što se duboko ti?e Sarajeva i Sarajlija, naime povijest sarajevskog kafanskog života.

Nakon dogovora sa Nadanom, potkraj prošle godine, poslao sam pismo i Vladi Kaluži, najavljuju?i ovu rabotu. Evo, glavnog dijela tog pisma:

(Prvo me je Nadan prozvao u pri?i o kafani „Kod Huse“)

Dragi Vlado,

…………………………………………………………………………………………………………………

…kada je rije? o Nadanovoj simpati?noj provokaciji, stvar nije bez osnova. Ja sam još pred rat, beznadno nastoje?i da se izvu?em iz živog pijeska pisanja i kazivanja o Sarajevu i vratim takozvanoj ?istoj književnosti, bio zamislio jedan “oproštajni” zadatak, naime, knjigu sa radnim (a, sada i paradnim) naslovom: Sarajevska kafanologija. Podosta toga je ve? napisano. Pod kafanom, dakako, podrazumijevam sve poznate oblike (kafana, birtija, restoran, “kafi?”…i sve prelazne oblike, od zadnjeg ?umeza, do elitnog restorana)…

Knjiga bi (grosso modo, što Tunjo voli kazati) u kona?nom obliku trebala sadržavati:

temeljit esej o fenomenu kafane;

povijesni pregled kafanskog života u Sarajevu;

specijalni dio posve?en najpoznatijim sarajevskim kafanama;

-vrste i oblike pi?a i meze;

-portrete vlasnika kafana i restorana, konobara i kuharica, te kafanskih prvoboraca

listu svih sarajevskih kafana u svim razdobljima;

mapu sa ozna?enim lokacijama sarajevskih kafana;

glosar osoba i pojmova

abecedni indeks kafana, kafedžija i kafanskih prvoboraca.

Sada, kad je Nadan u svojoj impulzivnosti, baroknoj rje?itosti i preopoznatljivim znacima psihologije nisam ja ni?ija kutija, povukao obara?…nema se kud. Zaklju?io sam, da je priroda kafane takva, da ne trpi ekskluzivnost…Kafana je sasvim demokratska, na svoj na?in mudra i ljekovita. Na stranicama tvog bloga, vec je u više navrata demonstrirano nadmo?no poznavanje kafanologije, pa je moju zamisao mogu?e ostvariti samo kao djelo grupe autora. Pri tom su mi na umu i živi i mrtvi… sem Nadana, Jana J. Berana i Milija Pavlovi?a, još i pokojni Daco Džamonja, Eso Arnautali?, Božo Stefanovi?, Enko Mehmedbaši?, Affan Rami?, Vedran Smailovi?, pokojni Veljo Miloševi?, Božo Stefanovi?, Neno Dizdarevi?, Predrag Finci, Kemo Husein?ehaji?, Vojo Risti?, Ljubiša Ze?evi?, Mi?o Bjelogrli?, Boro Spasojevi?, Fikret Novalija, Žarko Turubatovi?, Mirko Zovko, Nagorka Idrizovi?, Ivica Mio?…et cetera, et cetera…sve znalac do znalca.

Summa summarum, predlažem da razmisliš o ideji, da Sarajevska kafanologija bude zajedni?ki poduhvat ljudi vezanih uz tvoj blog i drugih po pozivu. Ja bih u tom slu?aju, do sada ura?eno stavio na raspolaganje i brinuo oko zanatskih metodoloških stvari i kona?nog oblika. Autori-saradnici, bili bi u najve?oj mjeri autonomni, zarad autenti?nosti kazivanja. Sve ovo može biti isklju?ivo na volonterskoj osnovi, a ako bi se ukazala kakva komercijalna mogu?nost, onda bi sve valjalo usmjeriti prema kakvom humanitarnom cilju. Ne moramo hititi. Samo se po sebi razumije da ?e SARAJEVSKA KAFANOLOGIJA, svejedno, u elektronskom ili štampanom obliku, biti bogato ilustrirana. Tome u prilog, evo nekoliko sli?ica.

Ti malko provrti stvar u svojoj, a ja ?u u svojoj glavuši, pa rezultata mora biti…

Valerijan

Par zanimljivih ilustracija sarajevskih kafana u prilogu:

1 GRUNER HOF

GRUNER HOF

2 KOD ALOJZA

KOD ALOJZA

3 UGLJESA CUCIC

UGLJEŠA CUCI?

4 ELVIRA

CAFE “MARIENHOF”

5 SAMEK

SAMEK

6 ZIZO DESETKA

ZIZO DESETKA

6 ZA NEVOLJU MEZA

ZA NEVOLJU MEZA


Komentari (4)

1
MI?O
Friday, 27. May 2011 u 00:45

VANJA
Pominjanje mog imena u galeriji ovakvih ljudina, sjajnih novinara, pisaca, boema predstavlja iskreno da kažem veliko priznanje, a bogami i ?ast da u?estvujem u stvaranju jedne „sarajevske kafanologije”. Od ve?ine njih imam manje kafanskog iskustva, ali nije da ga i ja nemam. Da mi je samo para koliko sam puta zatvarao kafane i kafi?e i do?ekivao da naj?eš?e nervorzno osoblje diže stolice na stolove, finansijski bi garantovano mnogo bolje stajao, ali neka nije mi žao, ni sekunde. Dapa?e, šta nas je sve snašlo krivo mi je što sam i ono malo no?i dolazio ku?i kao sav „normalan svijet”, makar prije pono?i. Uostalom ni suprugu nisam upoznao u nekoj biblioteci ve? u jednom sarajevskom kafi?u „Mapetu”, na ?obaniji. Prije nekoliko dana (16. maja) je tome bilo ta?no 30 godina (kako godine lete).
Vanja HVALA još jednom i opet ponavljam da spominjanje mog imena u društvu sa Dacom, Enkom, Fikretom, i ostalim pobrojanim doživljavam kao svojevrsno priznanje, a ja ?u se u svakom slu?aju truditi da dam svoj doprinos u eventualnom stvaranju takve jedne pri?e.
Milorad Bjelogrli?
p. s. sa Dacom i Darom (nekadašnjim igra?em Mlade Bosne, a kasnije košarkaškim sudijom) sam se dva, tri puta „ubio” k’o Njemac na po?etku moje kafanske karijere. U tu ?ast moja omiljena pjesma. Kad’ je dernek nek’ i hala gori.

http://www.youtube.com/watch?v=4b5ueV-sp8Q

2
toni
Friday, 27. May 2011 u 11:13

Jedno od ?uda sarajevskog kafanskog života je “Vatrogasna” koju je na izuzetno neuglednom mjestu, odmah ispod bistri?ke željezni?ke stanice i ispod razine asfaltne ceste krajem šezdesetih otvorio i danas živa legenda sarajevskog kafanskog biznisa-Safet ?izmi?.Bila je nezaboravna pozornica na kojoj je godinama nastupala galerija izuzetno zanimljivih likova…
Kada sam 92. došao u Maribor nakon kratkog vremena po?eo sam pisati za doma?i dnevnik “Ve?er”.Jedna od prvih tema koju sam u obliku feljtona ispisao i prodao bila je ne reportaža nego feljton od desetak nastavaka koji je nosio slovena?ki nadnaslov “Gasilska”.(Vatrogasna”)
Sjajno primljen tekst. Bio zanimljiv Slovencima -mislim da bi mogao i našoj sarajevskoj raji.

Bilježim se, gospodo, ukoliko krenete sa vašim projektom.

3
Emir Sari?
Friday, 27. May 2011 u 18:15

Vanja,

Prijavljujem se na ovaj humani i veoma korisni istorijski posao. Ovog ljeta bi se trebali na?i u Sarajevu, a onda ?emo dogovoriti moje priloge. Znaš da sam još uvijek u Abu Dhabiu, ali ?u dati svoj prilog o najljepšim kafanama iz moje mladosti u gradu, a pogotovo o kafanama Ilidže. Moram samo da pokupim svoje dnevnike od 1975 do 2001, a ostali su ovdje, pa sve mogu raditi preko Vladinog bloga.

4
Predrag Karisik
Sunday, 26. June 2011 u 00:02

Pozdravljam ideju od sveg srca!
Molim da se nikako ne zaborave dvije kafane Filozofskog fakulteta: Tilava i Makarska,
Ako je zziv Spasoje Cuzulan on i Ivan Kordic (koji je pouzdano zziv) mogu posluzziti kao zzive enciklopedije ovih kafana.
-Za registar minijaturnih kafana sa najjeftinijom lozom i konjakom preporucujem meni uvijek drage Antu Vidosha -Tonccu i Fikreta Novaliju,

Upišite komentar

Vaš komentar

dovla.net is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)

Copyright © 2008. All right reserved. Theme by deniart.