In memoriam: Kemal Vra×i? Ibe (1946-2012)

Pripremio: Zdenko Antovi?

Ibe200Dvanaestog juna 2012. Visoko je ostalo bez jedne od svojih najve?ih rukometnih legendi. U 66. godini ×ivota je u Kantonalnoj bolnici u Zenici preminuo Kemal Vra×i? -Ibe. Kada se spomene njegovo ime, prva asocijacija je rukomet koji je jednako dobro igrao, kao Üto ga je i volio. U najkra?em bio je jedinstven i neponovljiv i takvog ?emo ga pamtiti.

Na komemorativnoj sjednici odr×anoj u zgradi Op?ine Visoko od Ibeta su se oprostili predstavnici viso?kog i zeni?kog kluba, na?elnik op?ine Visoko i sekretar Rukometnog saveza BiH. Sjednici su prisustvovali i svi igra?i dr×avne seniorske selekcije.

Tu×ni komemorativni skup okon?an je rije?ima:

äIbe, istina je da si Ti zatvorio jednu knjigu neponovljivog sadr×aja, ali ta knjiga nikad’ ne?e biti zaboravljena ľ uvijek ?e biti ?itana. Ponovi?emo Tvoju ×ivotnu filozofiju koja treba da nam bude vodilja: ISPUNI GODINE ÄIVOTOM, A NE ÄIVOT GODINAMA !ô

Isti dan, u ?etvrtak, 14. juna 2012. na Gradskom groblju u Visokom obavljena je d×enaza uz prisustvo velikog broja prijatelja iz Visokog i Bosne i Hercegovine.

Sportska karijera

Rukometne biserne godine u Visokom, 1963. i 1964. otrgnule su Ibeta od drugih sportova i on na viso?kom rukometnom asfaltu po?inje svoju bogatu karijeru.

U prvoligaÜkim Üampionatima Jugoslavije u?vrÜ?ava se na svom omiljenom mjestu ljevokrilnog napada?a. Onako visok, postaje prete?a modernog krilnog igra?a u rukometu- sportu koji ?e nakon nekoliko godina do×ivjeti i olimpijski status.

U dresu svoje viso?ke Bosne dobija poziv u A selekciju reprezentacije Jugoslavije za koju debituje na Kupu Karpata u Rumuniji, novembra 1970. godine.

JoÜ ranije, 1967. g. svoje rukometne vjeÜtine dokazuje u Ma?arskoj igraju?i i za B selekciju Jugoslavije, te kasnije i seniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine na ?estim i poznatim susretima protiv ostalih rukometnih reprezentacija republika bivÜe Juge.

Godine 1972. prelazi u Zenicu, a poslije toga sportski put ga je odveo kao internacionalca, Üto je u to vrijeme bila i rijetkost, u Ővicarsku, a kasnije u Austriju i Njema?ku. Nastupao je i za travni?ki Borac.

Svoju igra?ku karijeru zavrÜava 1978. povratkom u mati?ni klub u Visokom u uvijek voljenu äBosnuô.

Od tada po?inje Ibetov anga×man kao rukometnog radnika. Postaje aktivan u Zenici, a potom u Visokom. Bio je dugogodiÜnji ?lan Upravnih odbora RK äBosnaô Visoko. Po?astvovan je i time Üto je bio i prvi direktor reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon rata u BiH.

Od Rukometnog saveza Jugoslavije dobija Plaketu – jedno od najve?ih priznanja. Marta 1979. tadaÜnji RS BiH dodjeljuje mu Plaketu za izuzetan doprinos u razvoju rukometnog sporta. Godine 2000. uru?eno mu je Priznanje Sportskog saveza op?ine Visoko za ×ivotno djelo u sportu , a proÜle godine, u martu, dobija Priznanje i sadaÜnjeg Rukometnog saveza BiH za doprinos u rukometu.

Nagrada za ×ivotno djelo u sportu u Zeni?ko-dobojskom kantonu, sa po?etka ove, 2012. godine posljednje je priznanje ovom ?ovjeku ľ sportisti prije svega…

Komentari (1)

1
Mladen Bagi?
Wednesday, 11. July 2012 u 14:34

S nevjericom sam pro?itao vijest na stranici RS BIH da je po?etkom 6. mjeseca preminuo Kemal Vra×i? IBE, kako smo ga u rukometnim krugovima svi zvali, njegovi suigra?i i prijatelji na terenu i van njega. Ne mogu si oprostiti ali to nisam mogao znati, a niko od ljudi iz klubova Krivaja, Tuzla, Izvidja? i Zrinjski koji su nastupali u Makarskoj na velikom me?unarodnom turniru od 25. do 30. 6. u Makarskoj, nije spomenuo da je IBE umro, sigurno bih naÜao na?ina da se dostojanstvenije nego ovim putem oprostim od velikog rukometnog boema.
Slava Ti Ibe iz Makarske, su?ut svima u Visokom i prijateljima rukometa u BIH.

Upišite komentar

Vaš komentar