Warning: Creating default object from empty value in /homepages/5/d94778607/htdocs/dovla.net-2/wp-content/plugins/view_counter/view_counter.php on line 52
dovla.net » Uve?ana prostata – epidemija koja zabrinjava

Uve?ana prostata – epidemija koja zabrinjava

Piše Nadan Filipovi?

Najmanja slikaUvod: Na dovli.net je hejbet nas u “jeseni” života sa svim problemima koje to “životno doba” donosi. Šta misliš ima li mjesta za par priloga koji bi mogli biti ne samo interesantni, ve? zaista i edukativno-pou?ni za pripadnike “stare raje”??? Naprimjer, moj rahmetli otac je patio od prostate, navodno i moj djed, pa nije za?u?uju?a ?injenica da sam i ja sa pedeset i nekom ve? po?eo imati odre?enih problema jer mi se prostata po?ela uve?avati. Nisam sjedio skrštenih ruku ve? sam se potrudio i prostudirao (zaista do najsitnijih detalja prostudirao) šta se može u?initi da se ti problemi ublaže, a ?itav proces signifikantno uspori. I zaista, izgleda da sam potrefio “formulu” koja radi. To nije moja invencija, ve? primjena znanja i iskustva nau?nika i stru?njaka koji su to sve klini?ki verificirali.

Ako budeš kail da se mrven pozabavimo i našim dovlanetovskim zdravljem BUJRUM, ja bih imao nekoliko priloga koji bi možda i bili ne samo interesantni, ve? i korisni.

Uve?anje prostate po?inje kod: 8% ljudi ve? oko ?etrdesete godine života, 22% ljudi koji su napunili 50 godina života, 45% ljudi koji su napunili 60 godina života, 60% kod ljudi koji su napunili 70 godina, i kod 90% ljudi koji imaju 80 i više godina. Svi epidemiološki podaci ukazuju da je došlo do prave “epidemije” uve?anja i raka prostate.

Posebno je potrebno naglasiti interesantnu ?injenicu da je sve niža i niža dobna granica kada se javljaju problemi sa uve?anom prostatom. Prema iskustvima urološke struke i nauke prije pedesetak godina su problemi sa prostatom bili “rezervisani” za ljude starije od šezdeset godina. Danas nisu rijetki slu?ajevi da ljudi koji imaju i ispod ?etrdeset godina imaju uve?anu prostatu i tegobe koje iz tog uve?anja proizilaze. Smatra se da su uzroci ove “epidemije” posljedica sve manje fizi?ke aktivnosti, sjedenja pred televizorom, kompjuterom, izlaganje organizma utjecaju klima – ure?aja, kako u stanovima ili ku?ama, a posebno u kolima, te neadekvatna ishrana.

Nema kemijski definisanih lijekova koji mogu izlije?iti uve?anu prostatu i vratiti je u stanje normalne veli?ine i elasti?nosti. Sve se u tretmanu uve?ane prostate i, posebno, prevenciji uve?anja prostate zasniva na tretmanu pomo?u ljekovitih biljki. I zaista, kada se detaljno analiziraju relevantne nau?ne i stru?ne publikacije vidi se da se u zadnjih dvadesetak godina sve više pažnje posve?uje ne samo tretmanu uve?ane prostate ve? i prevenciji problema sa prostatom.

Na raspolaganju se nalazi samo nekoliko ljekovitih biljki koje zaista mogu uveliko pomo?i kod uve?ane prostate. Sve ostale “?arobne recepture” nažalost spadaju u domen izmišljotina, da ne kažem pokušaja prevare.

Kao prvu bih spomenuo Pygeum africanum i to koru korijena te biljke.

Aktivne supstance iz Pygeum africanum sprije?avaju dalji rast prostate i na duži rok ?ak ponekad dovode i do njena smanjivanja i pove?anja elasti?nosti.

Na drugom mjestu po efikasnosti je Serenoa repens koja olakšava izmokravanje i ima zaista u kombinaciji sa drugim biljkama izuzetno dobar efekt na uve?anu prostatu.

Na tre?em mjestu je Epimedium brevicornum koji je od davnina poznati prirodni lijek za uve?anu prostatu, no, sama upotreba ove biljke nije sasvim dovoljna da bi se postigli pravi efekti.

Na ?etvrtom mjestu je Urtica dioica ili obi?na kopriva, ljekovita biljka koja može pomo?i kod mnogih bolesti, pa kako vidimo i kod prostate.

O utjecaju ove ?etiri pomenute ljekovite biljke na prostatu napisani su mnogi nau?ni radovi, a klini?ki je definitivno utvr?eno da spomenute biljke zaista zna?ajno pomažu. Po mišljenju mnogih stru?njaka za tretman uve?ane prostate i preveniranje njena rasta pomo?u ljekovitog bilja upotreba samo jedne biljke nikada ne?e dati dobre rezultate.

Fitoterapijska shema koja je, po mom mišljenju, najefikasnija je stalno uzimanje kapsula veli?ine “00” sa kombinacijom sprašenih Pygeum africanum, Serenoa repens, Epimedium brevicornum i Urtica dioica u omjeru 50%, 30%, 10% i 10%. Za tretman uve?ane prostate se preporu?uje 4 – 6 kapsula dnevno, a za prevenciju uve?anja prostate 2- 3 dnevno.

U okviru predložene sheme treba redovito uzimati ulje od košpica bundeve, (bu?ino ulje) ili kako mi kažemo ulje iz tikve budimke, i to po jedna velika kašika ujutro, te jedna velika kašika uve?e. To ulje u sebi sadrži prirodni beta-sitosterol, najbolju hranu za prostatu. Interesantna je, ali istinita ?injenica da je u bivšoj Jugoslaviji najmanja incidenca oboljenja prostate bila u Sloveniji, gdje se ovo ulje koristi skoro u svakoj ku?i kao dodatak svim salatama.

Kod uve?ane prostate se uz sve gore navedeno preporu?uje uzimanje cinka, i to 60 miligrama dnevno u toku tri mjeseca, a kasnije 30 miligrama dnevno.

Nadalje se preporu?uje uzimanje antioksidansa, preciznije re?eno, vitamina C 500 miligrama tri puta dnevno, te vitamina E 300 IU dnevno.

Nau?nici za prevenciju preporu?uju ?esto konzumiranje suhog paradajza u obliku salate ili dodatka jelima. Suhi paradajz sadrži relativno veliku koncentraciju likopena koji je jedan od najja?ih prirodnih antioksidansa. Nau?no je dokazano da se velika koncentracija likopena nalazi u prostati, te se smatra da je smanjena koncentracija ovog snažnog antioksidansa u prostati jedan od faktora za olakšanje procesa mutageneze i konsekventne kancerogeneze, odnosno nastanka raka prostate.

Oni koji imaju uve?anu prostatu moraju regulisati stolicu da im bude uredna. Zna se da kod zatvora i tvrde stolice problemi sa uve?anom prostatom postaju još izraženiji. Hrana treba da se bazira na svakodnevnom konzumiranju vo?a i povr?a i to svježeg, što je više mogu?e. Treba reducirati konzumiranje alkohola i kofeina, a dnevnu potrošnju še?era treba svesti na minimum.

Veoma je važan dio tretmana i prevencije fizi?ka aktivnost, posebno dugotrajnije brze šetnje u ranim jutarnjim ili u ve?ernjim satima.

Važno je izbjegavati sjedanje na hladne površine jer to može dovesti i do upale prostate ili prostatitisa. Treba zaboraviti konzumiranje hladnih piva, kao i svih hladnih napitaka.

Nikako se ne smije smetnut s uma redovna, barem jednogodišnja kontrola stanja prostate kod urologa, koji ?e pregledati prostatu i izvaditi krv da se napravi jedan dosta specifi?an nalaz prostate, a to je odre?ivanje specifi?nog antigena za prostatu (prostate specific antigen) ili PSA. Naime, ako je PSA uve?an, trebaju se uraditi odre?ene pretrage jer to uve?anje može biti znak da je došlo do pojave raka u prostati.

Komentari (2)

1
Mirza Hasanefendi?
Friday, 29. June 2012 u 05:46

Vrlo lijepa analiza, napisana na jedan majstorski nacin spajanjem medicinskog poznavanja problematike i spisateljskog dara autora. Bravo i svi moji komplimenti g. Filipovicu. Pozdrav Mirza!

2
Sakib Hadzic
Friday, 29. June 2012 u 10:24

Ovaj Nadanov tekst je vrlo interesantan i poucan.
Poruka je sledeca:”Bolje je sprijeciti,nego lijeciti”.
Hvala Nadane i pripazi se jarane hladnih KLIPACA.
U ovim danima zvizdana,tamo negdje na plavom Jadranu
i nas Vlado (mozda) nece moci odoljeti KLIPACAMA
Kalovackog ili Ozuljskog. (tako je bilo proslog ljeta)
Pogotovu kad vidi kako su se na zegi oznojile,
da po njima i komentare mozes pisati.

Srdacan pozdrav
Sakib

Upišite komentar

Vaš komentar

dovla.net is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)

Copyright © 2008. All right reserved. Theme by deniart.