Warning: Creating default object from empty value in /homepages/5/d94778607/htdocs/dovla.net-2/wp-content/plugins/view_counter/view_counter.php on line 52
dovla.net » Branko Bu?en: Sarajevski arhitekti

Branko Bu?en: Sarajevski arhitekti

image001

10 oktobra 2012 godine, nakon punih 20 godina, prviput sam dobio priliku da se ponovo sretnem sa našim starim kolegom i prijateljem, arhitektom Mirkom Ovadiom. On sa svojom porodicom živi u Londonu. Po?etkom rata 1992 uspio je -opet iza?i iz ovog našeg okupiranog Sarajeva. Opet ? Davno, kao maleni dje?ak od 5 godina, 1941 godine morao je kao jevrej sa svojom porodicom napustiti Sarajevo. Mnogo  njegovih ro?aka je ubijeno. Jedno vrijeme su bili u Dubrovniku a zatim su preba?eni u talijanski logor na otoku Rabu. Teško se živjelo sa minimumom hrane u logoru na Rabu ali ipak bolje nego u Auschvitzu. Po kapitulaciji Italije, partizani su ih evakuisali na kopno gdje su takodje teško živjeli u oskudici hrane i ostalog.

image002

Nakon rata i kapitulacije njema?kog Rajha vratili su se u Sarajevo, otac je dobio svoju gvoždžarsku radnju u ulici Veliki ?ur?iluk istina skoro praznu bez robe. To je bilo nepovoljno doba za samostalne privatne radnje, radnja skupa sa ku?om je prešla u vlasništvo gvoždžarskog preduze?a za smiješno nisku cijenu. Mali, izgladnjeli i izmu?eni Mirko je obolio na plu?ima, lje?io ga je i izlje?io poznati doktor Merkulov, ruskog porijekla, i mene je lije?io takodje isti doktor kada sam imao 10 – 12 godina. bio je rentgenolog ordinacija mu je bila na Titovoj ulici. Mislim da je i doktor Merkulov došao sa onim rusima koji su izbjegli ispred ruske revolucije i Crvene armije. Ne znam da li je Sidran imao u vidu baš ovoga doktora pišu?i svoj ?uveni scenario za “Oca na službenom putu”.

image003

Sastanak sa Mirkom organizirala naša zajedni?ka kolegica, tako?e Sarajka, arhitektica Mira Šperl – Hadžimehmedovi?

U bašti restorana na Baš?aršiji, sretnemo još jednog poznatog sarajevskog arhitektu koji je dobio nagradu za šivotno djelo u oblasti arhitekture – Halida Muhasilovi?a sa k?erkom Lajlom, tako?e arhitekticom udatom tako?e za jednog arhitektu ali “tamošnjeg”, obadvoje mladih uspješno projektuju u inostranstvu.

Kad ve? spominjem nagrade, onda moram re?i i za Mirka Ovadiu da je tako?e dobijao nagrade, izmedju ostalih i Šestoaprilsku nagradu za Niz stambenih ku?a na Crnom vrhu u Sarajevu, zatim nagradu Collegium artisticum za izvedbu istih pa za Muzej jevreja … možda i više morao bih provjeriti. Radio je još niz uspjelih objekata i kao asistent prenosio svoje znanje mladim studentima na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu.

image004

Kasnije smo otišli do bivše radnje njegovog oca. Sada je tamo Klub knjige (ime ne bih spominjao to bi ve? bila nedozvoljena reklama). Kupili par knjiga a na galeriji popili ?aj sa predivnom tortom. Za ?itanje knjiga nismo imali vremena, bilo je toliko pri?e da smo se otimali za rije?.

image005

Upišite komentar

Vaš komentar