Warning: Creating default object from empty value in /homepages/5/d94778607/htdocs/dovla.net-2/wp-content/plugins/view_counter/view_counter.php on line 52
dovla.net » Nenad Vidovi? i Bato Rafajlovi?

Nenad Vidovi? i Bato Rafajlovi?

Sastali se Neno I Bato pa ?itamo dovla priloge, naro?ito one koji komentarišu ljepotu življenja u bivšoj Jugoslaviji baziranoj na principu Bratstva- Jedinstva. Kroz diskusiju dodjosmo do zaklju?ka da do pokolja u BiH možda ne bi ni došlo da su zakonodavci u ono doba zabranili formiranje politi?kih partija na nacionalnoj osnovi. Tako se kroz diskusiju sjetismo teksta u predratnom “Oslobodjenju” u kojem je bio opisan komentar visokog rukovodioca BiH koji je govorio da je formiranje politi?kih partija na nacionalnoj osnovi opasno jer može dovesti do rata, pa je predlagao ustavotvorcima da se to zabrani.
Medjutim, prema istom tom tekstu, prijedlog je bio ocjenjen kao protivustavan pa je odbijen. Prodjosmo nas dvojica kroz mnoge dovla priloge ali nigdje ne naidjosmo na sli?an komentar. Napisasmo ovaj prilog blogu sa namjerom da ?ujemo i druga mišljenja i otvorimo diskusiju na temu “Šta bi bilo u slu?aju da su “mudraci” u Vrhovnom Ustavnom Sudu BiH mu?nuli glavom i prihvatili taj prijedlog?
Pokušali smo (zatim) da uporedimo situaciju u drugim multinacionalnim zemljama ali ne nadjosmo podatak da su politi?ke stranke u multinacionalnim zemljama formirane na nacionalnoj osnovi. Šta bi se na primjer desilo kad bi u tim državama muslimani, ortodoks-kriš?ani, židovi, katolici ili budisti (afri?ki crnci ili mnogobrojni kinezi) formirali svoje politi?ke naci-partije i stupili u borbu za vlast? E takve su stranke zabranjene u SAD, Kanadi i mnogim drugim zemljama. U Kanadi, gdje sada živimo, postoje nepoliti?ke “Asocijacije” kao na primjer, udruženja Filipinaca, Srba, Italijana, Bosanaca, Portugalaca, Hrvata, Kineza i sli?no. One samo promovišu kulturu i njeguju tradiciju svojih zemalja a sa politikom nemaju veze. Samo su naši “mudraci” to dozvolili. Pitamo se nisu li baš oni najve?im dijelom uzro?nici rata u BiH i nisu li i oni zaslužili da budu na listi ratnih zlo?inaca? Svjesni smo potencijalnih komentara tipa “opet jedan providan pokušaj pripisivanja zlo?ina nekom tre?em” ali opet napominjemo  – to nam nije bila namjera.
Svidjaju nam se mnogi prilozi tipa “Bajka o izgubljenoj zemlji”, “Nema nam spasa - ne možemo se raspasti”, ”Ne psuj mi Tita”, “Ne kradu lopovi ….”, “O izborima u BiH” i sli?no, pa o?ekujemo da se pojavi neki novi “Tito” sa idejom da formira Partiju Bratstva-Jedinstva BiH, partiju koja bi postepeno ja?ala i prerasla granice BiH i osvojila simpatizere “Od Vardara pa do Triglava”.
Nismo nas dvojica neki veliki poznavaoci politi?kih prilika pa se izvinjavamo ako smo ponešto nenamjerno propustili ili pogriješili. Sve komentare na ovaj tekst smatra?emo iskrenim, dobronamjernim i prijateljskim savjetima ukoliko ne budu uvredljivi.
Neno i Bato

Komentari (7)

1
Tosa
Tuesday, 30. October 2012 u 03:10

” …da do pokolja u BiH možda ne bi ni došlo da su zakonodavci u ono doba zabranili formiranje politi?kih partija na nacionalnoj osnovi.”
“E takve su stranke zabranjene u SAD, Kanadi i mnogim drugim zemljama.”
Svaka cast na prilogu. Ovo je, po mom misljenju i otvorilo vrata zla i nesrecne buducnosti. Samo da je bilo malo pameti i da se izdrzalo jos desetak godina, sad, ne da bi bili Svica ili Amerika, vec zemlja dembelija, eldorado. Steta sto Saban nije pozivio bar jos deset-petnaest godina, radi svih onih nacionalnih miseva od Vardara pa do Triglava.

2
slobodan
Tuesday, 30. October 2012 u 09:22

Potpuno se slažem sa Nenadom, Batom i Tošom. Onog trenutka kada je dat blagoslov za osnivanje nacionalnih partija u BiH, bila je otvorena Pandorina kutija, koja ne?e biti zatvorena sve dok se te partije zauvijek ne ugase.
Kao novinar i putopisac proputovao sam mnoge zemlje i imao priliku da se uvjerim kakvu su nesre?u nekim državama donijele nacionalne diobe, a prosperitet onim koje nisu imale nacionalne stranke, mada su i više multietni?ke od BiH, Kipra, Libanona… Nakon više posjeta Afroditinom otoku Kipru, gdje je “etni?ka filozofija”, kao u kakvoj bezdušnoj partiji karata, podijelil gotovo sve, od ljudi do gradova, planina, dolina i divnih obala, ostavljaju?i puste bogomolje i svetilišta, blagovremeno sam upozoravao da se to može desiti i BiH, samo uz tragediju utroje, dok je na Kipru bila udvoje. Ali, ko od politi?ara sluša jednog novinara?
Pisao sam i o zlokobnim podjelama u Bejrutu i Libanonu, toj nekadašnjoj Švajcarskoj Orijenta, koja je doživjela sli?nu sudbinu. Kao i o Berlinu, kada je bio podijeljen grad, dijele?i isti narod.
Naravno, blagovremeno sam, prije više decenija, upozoravao i do ?ega sve može dovesti “etni?ka podjela” ?ak i ulica, kao u Prištini, gdje su s jedne strane korza išli Albanci, a s druge nealbanci. A posebno podjela djece u jaslicama i obdaništima, kao u toj istoj Prištini, što se, nažalost, dešavalo još u Titovoj Jugoslaviji.
Zbog svega toga smatrao sam da osnivanje nacionalnih partija u BiH može biti samo uvod u nesre?u. Ali Bosanci i Hercegovci više su vjerovali novim usre?iteljim, koji su nam obe?avali brda i doline i “novu Švicarsku”. A u tim prelomnim trenucima posebno je bio
“zapažen” stav profesora ustavnog prava Kasima Trnke. Prvo je tvrdio da ne treba dozvoliti osnivanje nacionalnih partija, da bi se ve? sutradan kameleonski predomislio i tvrdio suprotno. Zbog toga ga je SDA, prva nacionalna partija osnovana u BiH, ubrzo nagradila i ambasadorskim mjestom u Zagrebu. Za razliku od Trnke, ?asnog profesora Pravnog fakulteta Ibrahima Festi?a lider te iste stranke udaljio je sa skupštinske govornice, samo zato što je upozoravao na pogubnost nacionalnih dioba.
I za kraj još dva zapažanja. Kada me je nekadašnji zamjenik visokog predstavnika u BiH, Žak Klajn, na kraju prvog intervjua koji je dao jednom bh. novinaru, upitao šta bih želio kao obi?ni gra?anin BiH, izme?u ostalog sam predložio da nacionalne strane po?nu odlaziti u muzej istorije. Prvo SDS, zatim HDZ i na kraju SDA. Znate, šta mi je Klajn odgovorio: “Pa gospodin Izetbegovi? je protiv ukidanja SDS-a”!
Drugo, ali mudro zapažanje ?uo sam od svojih sagovornika u dalekom Pekingu, gdje vladaju?a partija ima više od 70 miliona ?lanova i gdje nisu dozvoljene nacionalne partije:
“Znate, kada bi dozvolili takve partije, bilo bi ih najmanje 56, a to bi bilo veoma opasno za Narodnu Republiku Kinu”!
Tako zbore mudri Kinezi, koji su zato pod svoje okrilje vratili i Hong Kong i Makao, a Tajpeh smatraju neodvojivim dijelom svoje teritorije. I ma pod kakvim pritiskim “demokratskog zapada” bili, ne?e, ni u snu, dozvoliti osnivanje nacionalnih partija. Na to ih obavezuje i istorija, starija od svih povijesti zapadnih zemalja zajedno.
Uostalom, da su nacionalne partije sre?a, zar ih onda, me?u prvima, ne bi imale i SAD.

3
Perica
Tuesday, 30. October 2012 u 17:46

Hvala ti Slobodane sto me podsjeti na ono sto sam vec znao. Mislim da cesce treba napominjati i onima koji nisu znali ili su zaboravili:
” A u tim prelomnim trenucima posebno je bio “zapažen” stav profesora ustavnog prava Kasima Trnke. Prvo je tvrdio da ne treba dozvoliti osnivanje nacionalnih partija, da bi se ve? sutradan kameleonski predomislio i tvrdio suprotno. Zbog toga ga je SDA, prva nacionalna partija osnovana u BiH, ubrzo nagradila i ambasadorskim mjestom u Zagrebu. Za razliku od Trnke, ?asnog profesora Pravnog fakulteta Ibrahima Festi?a lider te iste stranke udaljio je sa skupštinske govornice, samo zato što je upozoravao na pogubnost nacionalnih dioba.”
Za ove druge tvoje korisne i lijepo slozene vratolomije kasnije cu naci vremena da jos jednom procitam.

4
Igor Hemon
Tuesday, 30. October 2012 u 20:50

Zanimljivo koliko je u ljudima ugradjena predratna ideološka šema, ona koja je zvani?no bila bazirana na “klasnom”…

Sumnjam da se u svijetu može na?i neka zaista nenacionalna ili nadnacionalna partija/stranka. Sve su one u krajnjoj liniji nacionalne, bilo da su u službi odredjenog naroda ili u službi odredjene države. ?ak je i SKJ odavno bio izrezbaren po nacionalnim šavovima, još za vrijeme rata. Pa kad je ve? tako onda i nekoliko dokaza sa doma?eg terena:

Rat u Jugoslaviji po?eo je kao što se zna u Sloveniji, kada su teritorijalci Slovenije napali JNA ne samo na grani?nim prelazima nego i u LJubljani i ostalim ve?im gradovima. Slovenijom su vladali (opet kao što se zna) SLOVENA?KI komunisti sa Milanom Ku?anom na ?elu. JNA se tamo našla po slovu tadašnjeg ustava SFRJ i na osnovu zahtjeva Ante Markovi?a, takodje komuniste.

Svi se sje?amo i onog Kongresa S(aveza)K(omunista)J(ugoslavije) koji je predhodio ratu u Jugoslaviji, a koji je drug Komiteja sa društvom Slovenaca napustio, da bi to isto onda uradio i KATOLI?KI dio delegacije SK Hrvatske!? Sve se to dogadjalo bez u?eš?a Franje Tudjmana koji je davno prije toga prestao biti ?lan SKJ. Uzgred re?eno, a kako je BiH mogla, naprimjer, zabraniti osnivanje HDZ kada je ta stranka ve? bila osnovana i imala vlast u Hrvatskoj.

Ili da se podsjetimo Nijaza Durakovi?a, ?ini mi se Predsjednika CK SK BiH, koji je pred rat javno tvrdio da ga guši tamjan, ne hutba ili kakva ilahija, a zna se da je tamjan rekvizit pravoslavne liturgije. Poslije su druga Nijaza i sahranili kako valja – po vjerskom obi?aju. Ili da se sjetimo koliko su energije, snage i sredstava SK BiH i Hamdija prije toga utrošili na na osnivanje nove nacije Muslimani (sa veliko M), davno prije Alije Izetbegovi?a…

Stranke dakle ne vode Marsovci ve? ljudi koji žive tu tik uz nas. A oni su baš kao i društvo – neperfektni. Uostalom ko je od vas na silu tjeran na referendum o neovisnosti BiH? Niko! A zvani?no svi ste se pojavili (sem Srba) na tom referendumu i navodno glasali ZA. Možda ja i ne vjerujem da ste vi zaista glasali, i to još ZA, ali pošto vi ?utite meni ne preostaje ništa drugo do da to prihvatim kao istinu.

I šta sad, krive vam nacionalne stranke?

5
Tosa
Wednesday, 31. October 2012 u 00:57

Na komentar br.4
“Ili da se sjetimo koliko su energije, snage i sredstava SK BiH i Hamdija prije toga utrošili na na osnivanje nove nacije Muslimani (sa veliko M), davno prije Alije Izetbegovi?a…”
Sigurno da su utrosili manje i mnogo ih je manje kostalo nego Aliju Izetbegovica i njegovu stranku. A tako i sve ostale.
Mislim da se u svakoj iole demokratskoj, visenacionalnoj zemlji, pa tako i u bivsoj Jugi, nacionalni i vjerski interesi mogu ostvariti kroz institucije sistema, a ne osnivanjem cisto nac. stranaka i na ustrb drugih nacija. Ma kako ih ne kriviti. Kad se samo sjetim predizbornih mitinga, zapjenusanih govornika i njihovih govora. Vecina naroda je iz straha glasala za svoje, zahvaljujuci ocevima nacija.
“Uostalom, da su nacionalne partije sre?a, zar ih onda, me?u prvima, ne bi imale i SAD”

6
Azra Jajatovi?
Wednesday, 31. October 2012 u 15:16

A ovo, Bato, ljetos nisi “prijavio”: http://youtu.be/W2kOoEHmayQ

U zdravom tijelu, zrdav duh, zdrave misli…

7
Radojka
Monday, 26. November 2012 u 06:30

Slucajno nadjoh ovo i setih se davnih dana kad smo bili na pripremama za ucesce na stadionu za predavanje stafete Titu. Ma koliko da su nas lagali cini mi se da nam je bilo lepse nego danasnjoj omladini.

Pozdrav Bati i Vidovicu
Radojka Galetin Smith

Upišite komentar

Vaš komentar

dovla.net is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)

Copyright © 2008. All right reserved. Theme by deniart.