Warning: Creating default object from empty value in /homepages/5/d94778607/htdocs/dovla.net-2/wp-content/plugins/view_counter/view_counter.php on line 52
dovla.net

ANTE ŠALJE….MALO KASNO , ALI – SLASNO !

Drugovi i drugarice, samo da provjerim da li ste na svom radnom mestu. Da sam ja živ sada bi bili kod
ku?e i to par dana !!!!
Sretan vam 29. Novembar!

Ante Grani?

Komentari (3)

1
SenadR
Thursday, 29. November 2012 u 20:33

Zasto nas u osnovnoj skoli ranih osamdesetih godina nisu ucili da je ustvaru tokom zasjedanja Avnoja bilo ”samo” pet baklji urezanih u grb novostvorene drzave??

Grb SFRJ predstavlja šest baklji okruženih žitom koje gore zajedno. Zajedni?ka vatra šest baklji predstavlja bratstvo i jedinstvo šest republika bivše Jugoslavije: Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore. Datum na grbu je 29. studenog 1943. kada se u Jajcu po drugi put sastao AVNOJ. Taj datum postao je dan republike poslije Drugog svjetskog rata, budu?i da je istoga dana 1945. proglašena republika.
Grb je tijekom 1943. godine oblikovan zajedni?kim radom umjetnika Antuna Augustin?i?a i ?or?a Andrejevi?a Kuna prigodom ukrašavanja dvorane Doma kulture u Jajcu. Po odluci Predsjedništva AVNOJ-a Augustin?i? je nešto ranije izradio budu?i grb u drvorezu, sa pet buktinja kao temeljnim elementima, koje su predstavljale pet naroda Jugoslavije. Kun je na?inio nacrt žita, koji je potom dopunjen sa Augustin?i?evih pet baklji. Nadnevak 29. XI. 1943. na grb dodan je nakon zasjedanja AVNOJ-a, a grb je, u ponešto izmijenjenom obliku, službeno usvojen tek Ustavom FNRJ 1946.
Husaga ?iši? koji je glasovao protiv takvoga saveznoga Ustava FNRJ obratio se dvjema predstavkama, od 5. prosinca 1945. i 6. sije?nja 1946. godine, Ministarstvu za Konstituantu (Ustavotvornu skupštinu) zahtjevom za dopunu državnoga grba šestom bakljom kao obilježem bošnja?ke ravnopravnosti.[1]
Na novomu državnom grbu proglašenomu 1946. ipak se nalazio plamen sastavljen od petero baklji – kao simbol bratstva i jedinstva – pet naroda: Crnogoraca, Hrvata, Makedonaca, Slovenaca i Srba. Šesta baklja, koja je predstavljala Muslimane kao narodnost (danas Bošnjake), ili pak šest jugoslavenskih republika, pridružena je plamenu tek dva desetlje?a kasnije.

2
Marija
Friday, 30. November 2012 u 02:38

Malo sjecanja na lijepa vremena.

http://www.flickr.com/photos/oldgooddays/8229332875/in/set-72157632132275302/#

3
Rifet Bahtijaragi?
Tuesday, 4. December 2012 u 08:00

Dragi Senade,
Teško je biti mudar pa odgonetnuti istorijske zagonetke i enigme. Sa današnjeg aspekta posmatraju?i neka rješenja i u Titovoj Jugoslaviji, uvijek nešto nekom ne prirasta srcu. Meni bi bilo drago da je na jugoslovenskom grbu odmah kad je kreiran bilo šest baklji, a da je ona šesta bila simbol bosanskog naroda. Što se ti?e šeste baklje, ona je dodata onda kad su muslimani postali Muslimani, nacija po prvi put u njihovoj istoriji. Pa zar i to nije plus Titove Jugoslavije? I danas mislim da je bilo nevjerovatno majstorstvo u jednu izuzetnu zemlju skupiti bratske južnoslovenske narode (sa izuzetkom Bugara), narode krvlju natopljenog korijenja, s mržnjom koju su u njih utkivali interesi doma?ih i inostranih vlastodržaca, i od tog balkanoidnog gemišta napraviti zemlju u kojoj su se ljudi bratili i me?usobno ženili i udavali, koja je stala na ?elo ogromnog nesvrstanog svijeta, svojim revizionizmom utrla puteve promjenama u svim, ne samo komunisti?kim društvima, i zadala udarac dogmi svih vrsta. Danas veliki svjetski teoreti?ari društvenog razvoja ukazuju na ropske i klasne komponente u svjetskim demokratijama i sramežljivo napominju da je jugoslovenski pokušaj razvoja socijalisti?kog samoupravljanja, možda, recept za budu?e revolucionarne promjene u demokratiji.
Šesta baklja je, ipak, stigla, a meni bi bilo drago da to nije baklja koja je sumnji?avo zasijala Muslimanskom narodu, nego da je simbolisala cjelovit narod Bosne i Hercegovine.

Upišite komentar

Vaš komentar

dovla.net is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)

Copyright © 2008. All right reserved. Theme by deniart.