Warning: Creating default object from empty value in /homepages/5/d94778607/htdocs/dovla.net-2/wp-content/plugins/view_counter/view_counter.php on line 52
dovla.net

Umjesto oglasa – mo×da pomogne!

U ×elji da pomognem naÜoj prijateljici i povremenoj saradnici bloga Lajli Ko×emjakin, koja ×ivi u Izraelu, a ×eli prodati ku?u u blizini Trogira, ponudio sam pomo? putem jedne vrste oglasa na blogu. Mo×da pomogne u nala×enju potencijalnog kupca ili neke korisne informacije koja bi dovela do prodaje. Evo Lajline informacije o ku?i:

Unaprijed se zahvaljujem Vladi na prijedlogu da se sa informacijom o prodaji ku?e obratim poÜtovanim ?lanovima, korisnicima dovla.net na ovim stranicama.

Mo×da neko od Vas poznaje nekoga ko bi se zainteresovao za kupovinu.

Ku?a sa posjedom se nalazi u SEGET VRANJICI nedaleko od Trogira na putu prema Marini.

U tu svrhu prila×em web-site (www.real-esteta-croatia.net) agencije “Itero” u kojoj sam prijavila prodaju ku?e.

Na situ se mogu vidjeti slike (25), sa mjestom i podacima o ku?i koja je u fazi prodaje, i ostali podaci.

Radi bolje orijentacije, ku?a ima dvije spava?e sobe u prizemlju, kuhinju sa produ×etkom u salon, nus-prostorije. Na spratu, soba sa izlaskom na veliku terasu.

Gara×a za dva auta, parking prostor, podrum + podrum za vino.

Vrt sa vo?em ľ masline, smokve, treÜnje, narand×e i limun (ovo radi saznanja)

?itav prostor iznosi oko 750 m2.

Uredno uvedeni telefonski, elektro i vodovodni priklju?ci.

Ku?a posjeduje i divan pogled na more.

Dodatna informacija: aerodrom je udaljen 10-tak km.

Lajla Ko×emjakin

Komentari (6)

1
NeÜo
Tuesday, 29. January 2013 u 08:46

Lajla! Gdje Ti dr×iÜ klju?eve? Pa zaÜto postoje raja? Nikakav problem da se to malo kontroliÜe, obi?e, poberu vo?ke i povr?ke, omlate masline, grehota je da truhne na granama, prozra?e sobe, uglanca pogled na more ľ i nakon upotrebe ostavi sve uredno i na svom mjestu. Pa zaÜto postoje raja nego da se na?u kad zatreba. A, ima valjda neko ko se brine o pla?anju ra?una za struju itd.? Tu se ne bi mijeÜali.
Vozdra Lajla

2
Zlaja sa Havaja
Tuesday, 29. January 2013 u 13:10

PoÜtovana Lajla
Kod prodaje nekretnine bitno je da li je ku?a legalna jer kupac to mora znati. Legalna mo×e biti po dva osnova:
1. Ako je sagra?ena prije 15.2.68. i za to treba ishoditi Uvjerenje.
2. Ako ima gra?evinsku dozvolu ili neÜto sli?no i projektnu dokumentaciju po kojoj je ku?a BEZ ODSTUPANJA izgra?ena. Ako se ne uklapa ni u jedan osnov onda je ku?a nelegalna i teba je legalizirati po va×e?em zakonu, a rok je do 30.6.2013. Me?utim, ako je bilo kada (i za vrijeme Jugoslavije) bila gra?evinska inspekcija i napravila zapisnik onda je rok za legalizaciju BIO 31.12.12.
Kupac mo×e kupiti i nelegalnu nekretninu, ali tada preuzima odre?eni rizik i obavezu da je legalizira. U tom slu?aju je i cijena znatno ni×a. Agencije moraju o tome voditi ra?una.
Link koji ste naveli ne funkcionira pa sam drugim putem otvorio stranicu pomenute agencije i pregledao sve ponu?ene ku?e u Seget Vranjici i pronaÜao da je ova najbli×a VaÜem opisu. Jedino Üto ima samo 19, a ne 25 slika. Provjerite je li to ta ku?a. Evo linka.

http://www.realestatecroatia.com/hrv/detail.asp?id=200340

Lijep pozdrav!

3
Lajla Kozemjakin
Tuesday, 29. January 2013 u 16:40

Dragi Zlaja,

Cijenim veoma Vase javljanje.
Link koji sam poslala je samo na engleskom jeziku i ima 25 slika . Na nasem jeziku nisam ni vidjela. Hvala sto ste mi omogucili i tacno je da je oglas sa 19 slika.
Za ostalo cu Vam se javiti direktno preko maila
Veliko hvala Vama i Vladi
srdacan pozdrav

4
NeÜo
Tuesday, 29. January 2013 u 19:28

Dragi Tetak!
Pa ja sam se obratio Sanji, Sanjinu, Lajlinom suprugu, njega znam!
Őta sam pogrijeÜio pa si me ispravio?
Valjda Sanja ima puni tal u vikendici? Ili je kĺo i ja ů?
Ako nema, onda, ×ao mi je Lajla, ali niÜta od obilaska, kontrole, prozra?ivanja, glancanja pogleda na remo, pa taman da ima svu urednu dokumentaciju 1/1! Raja su raja!

5
Vlado
Tuesday, 29. January 2013 u 19:48

NeÜo,

Nisam znao da Sanjin ima ×enski nadimak – Sanja. I sada piÜeÜ “Valjda Sanja ima puni tal…”. Mislio sam da je greÜka, pa ispravio – izvinjavam se! Ja imam rodjaka Sanjina kojeg zovemo Sanjo!
A tvoj Sanja ima tal samo preko supruge jer su nasljednici Lajla i njena sestra. NiÜta od “grebaone”!

Pozdrav, Vlado

6
Lajla Ko×emjakin
Tuesday, 29. January 2013 u 22:14

Vozdra NeÜo, a i tebi Dovla, da se malo pojednostavi ova situacija oko ku?e i mog tala u njoj – ja sam se izborio, kao zasluga za dobro suprugovanje, dvoje djece, ?etvero unu?adi i tako to, za 15 dana odmora u toj ku?i, pa ko mo×e neka mi se pridru×i od 15. do 30. jula. Bujrum od srca, i?e i pi?e na ra?un ku?e.
Ina?e, lijepo je ?uti glas od tebe, NeÜo. Srda?no – Sanjin ili Sanja za sve one koji me znaju toliko dugo kao ti.

Ja samo da dodam, u familiji je Sanja Rihtman – Sanjica, a Sanjin – Sanja….pa ti sada dobro vidi kome ?eÜ se obratiti…..a mi smo navikli…..Vlado, nedajte se zbuniti.
…srda?no i od Lajle

Upišite komentar

Vaš komentar

dovla.net is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)

Copyright © 2008. All right reserved. Theme by deniart.