ISUS:          LJUBAV JE SVE !
MOJSIJE:    ZAKON JE SVE !
MARKS:       NOVAC JE SVE !
FREUD:       SEX JE SVE !
EINSTEIN:    SVE JE RELATIVNO !