Warning: Creating default object from empty value in /homepages/5/d94778607/htdocs/dovla.net-2/wp-content/plugins/view_counter/view_counter.php on line 52
dovla.net » Francuska pobuna – Hrvatskog cvijeća

Francuska pobuna – Hrvatskog cvijeća

Napisao: Ante GRANIĆ

MRTVI ĆE ŽIVJETI… KOLIKO IH SE MI SJEĆAMO !

Dok kažeš “britva” , izraste nova trava – z a b o r a v a !

Ona raste posvuda gdje nas ima: na planinama , u dolinama ,

na istoku , zapadu , sjeveru i jugu – zatim u Evropi i svim

drugim kontinentima , te na oceanskim prostranstvima , morskim

dubinama , potom – oko ekvatora , pa i u prašumskim bespućima .

Često se kaže da nas ima , kao i naših grobova – čak i na

sjevernom i južnom polu , pa i u hladnim fjordovima Norveške !…

Trava zaborava je gotovo prekrila i grobove naših ljudi u tihom

i planinama opkoljenom gradu VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ,

u južnoj Francuskoj .

10

A baš oni su podigli prvu POBUNU U NACISTIČKOJ VOJSCI –

i tako oslobodili prvi francuski grad od nacista, a kako je javio

Radio London – Villefranche je bio i prvi oslobodjeni grad u cijeloj

Zapadnoj Evropi !…Bilo je to 17. Septembra 1943. !..

Ovu vijest je objavio Radio London nešto kasnije , jer niko

nije vjerovao da se može desiti tako dramatičan obrt ,

i takav iznenadjujući dogadjaj , pa nije odmah povjerovao

ni vrlo obavješteni – Radio London !

Ipak je prvu vijest o Pobuni objavila , istoga dana –

Radio stanica – BRAZAVIL .

Ove 2013. godine pada :

s e d a m d e s e t o g o d i š nj i c a – Pobune u Villefranchu !

O tome govori nasa priča .

Panorama

Panorama Villefrancha

FRANCUSKA POBUNA – HRVATSKOG CVIJEĆA

——————————————————————-

Dana sedamnaestog Septembra godine 1943 – ponoćno zvono

znamenite katedrale u Villefranchu , označilo je početak Pobune !

Tako je dogovoreno !

Pobunio se PIONIRSKI BATALJON nacističke ljubimice HANDŽAR

DIVIZIJE , formirane za nacističke potrebe u Bosni , Sandžaku

i dijelovima Hrvatske . Ovi dijelovi N.D.H dali su , uglavnom ,

komandni kadar – oficire i podoficire – posebno folksdojčere ,

a i važnu moralnu podršku Nacistima , proglašavajući sve

muslimane – HRVATSKIM CVIJEĆEM .

To nije bila mala stvar , jer su Nacisti – na regrutacijama ,

primali samo dobrovoljce , formirajući tako i Handžar diviziju ,

kao svoju marionetsku vojsku – buduću armiju FAŠISTIČKE BiH ,

kako su Nacisti tada zamišljali !…

A novi nacio – regruti , morali su biti i – dobri vjernici !

To je vrlo bitno naglasiti…

U nastavku naše priče , vidjećemo i zašto !

Tako su Nacisti upisivali muslimanske dobrovoljce kao Hrvate ,

a s tom su nacionalnošću oni stigli i u francuski grad Villefranche –

početkom Augusta 1943 .

Navodno , kako su im Nacisti govorili , na kratkotrajnu obuku ,

a onda će se vratiti u Bosnu…”da čuvaju svoja ognjišta – od

komunista” !

Dovedeni su na obuku u jednu stranu zemlju , doduše članicu

antifašisti?ke koalicije , ali obuku po strogim pravilima nadaleko

poznate nacističke vojne discipline !…

Po svjedočanstvima , Pionirski sastav Handžar divizije,

smješten u Villefranchu , imao je oko 1.300 vojnika .

A dodijeljen im je i Imam , efendija HALIM MALKOČ , ugledni

član Nacističkog Instituta za muslimane u Berlinu , formiranog

već 1941. godine , sa ciljem da muslimanske vojne jedinice

imaju i vjerskog vodju , koji će im prenositi nacističke zadatke ,

te da razvija kod njih i vjerski fanatizam , spremajući ih tako

za efikasnije borbe u interesu – Velikog R a j h a !…

Tako su bar zamišljali nacistički stratezi , okupljeni oko

H i t l e r a .

I u narodu Villefrancha , muslimani su primljeni kao Hrvati ,

jer su tako i predstavljani od nacističke propagande , kao i

njihovih pretpostavljenih oficira i podoficira , folksdojčera sa

naših prostora , koji su govorili i njihov jezik , ali i njemački !…

Tako ih zapisuje u svom DNEVNIKU , koga je vodio tokom

Pobune , i sam tadašnji gradonačelnik Villefrancha ,

gledajući Pobunu i iz svog stana , koji se nalazio u samoj

zgradi opštine Villefranche ….

– Pa…koliko ja znam… Hrvati su katolici , a ovi – k l a nj a j u.”…

pitao se u jednom napisu anonimni gradjanin Villefrancha ?

6

* STVARNI SASTAV JEDINICE

* BOSANCI KAO ARIJEVCI !…

To “Hrvatsko cvijeće” je činilo 95 posto sastava Pionirskog

bataljona Handžar divizije , ostalo su činili zaista Hrvati .

Čak , kako se tvrdi , i – tri Albanca !

Ostali bataljoni HANDŽAR DIVIZIJE , smješteni su po okolnim

gradovima , i po stotinjak kilometara daleko od Villefrancha .

Ruku na srce , Nacisti nisu zvali ovu bosansku vojsku

HANDŽAR DIVIZIJA , ona je bila zavedena kao PLAVA DIVIZIJA ,

jer su im Nacisti pridodali bosanski fes – kao dio njihove vojne

uniforme , samo što je taj fes bio – plave boje !…

A bio je plave boje , sjetit ćete se, zato što su Nacisti

naglašavali da su Nijemci Arijevci , dominantna rasa ,

ljudi plave krvi , plave kose – plavih očiju – osim toga ,

visoki su , plavi !…

Čak su im i uniforme bile plave !…

Odabrani narod , takoreći .

Naime , nacistička propaganda je čak širila vijesti da su visoki ,

i plavi Bosanci , kao “dinarski tipovi” zapravo – i rasno

bliski Nacistima … Tačnije…oni su Nijemcima – jedna vrsta…

nacističkih rodjaka !

Tako su im , naime , tepali agenti Himlerove nacističke

propagande .

I tako su se ovi “nacistički rodjaci” , sa plavim fesom nacističkih

oznaka i sa čudesno plavim nebom iznad njihovih glava – te i sa

svojom PLAVOM DIVIZIJOM , potpuno uklapali i u krajolik ,

koji je usto – gotovo u potpunosti ličio na Bosnu .

NOVI REGRUTI DOLAZE…

Pionirski bataljon Handžar divizije bio je inženjerska jedinica ,

a i svo okruženje je bilo pogodno za njihove vježbe , tako

da se i njma činilo – kao da su u Bosni . Tu je i rijeka , te brda

koja se koso spuštaju u male kanjone , po brdima su razbacane

kuće , kao da su izbačene iz aviona – pa gdje su pale , tu i ostale !…

Kao i u Bosni .

Tu su bile i štale za 144 mala i živahna bosanska konja , jer su

i konji bili obavezni saputnici ovakvih vojnih jedinica .

Dakle , studiozno birano mjesto , da novim vojnicima što više liči –

na zavičaj !… Komandant njihovog bataljona , bio je SS kapetan

Hajnrih KUNC , folksdojčer iz Banata – Srbin dakle – sa kojim

su mogli razgovarati “svojim jezikom” !

Bio je mlak i ustrašen komandant , jer su Nacisti imali glavnu

riječ , a folksdojčeri su uzimani kao nacistički kadar samo zato

što su govorili jezik novih regruta , a usto su , u većini , odmah u

početku rata, prešli na stranu H i t l e r a .

Neki milom – neki silom .

Treba i to reći – da su jedinice Handžar divizije poslate u

južnu Francusku popunjavane i novim regrutima , koji su

u malim grupama pristizali iz Bosne , donoseći i nove vijesti .

Tako postoji podatak da ih je na taj način stiglo oko 600 .

Oni su donijeli i vijesti da su Nacisti streljali oko Goražda ,

Mostara i Sokolca oko 150 seljaka , a nekoliko stotina žena ,

djece i staraca poubijali su , samo sa područja R o g a t i c e !

Osim toga , došla je već tada i potvrdjena vijest da su USTAŠE

upale u Srebrenicu i bez borbe , poubijali preko 200 ljudi !

Sve je to djelovalo na Pionirski bataljon Handžar divizije tako ,

da su već mnogi počeli strahovati – da su zalutali na pogrešnu

stranu…I počeli su gledati mrko na Naciste !

Prvi znaci otpora prema Nacistima bila je pojava da su

novi regruti počeli izbjegavati nacistički pozdrav uzdignute

desnice . Kad bi nacistički oficir pozdravljao na taj način ,

reguti – Bosanci nisu odzdravljali na isti način , nego su

držali desnicu – na srcu !…Nacistima su to tumačili kao –

bosanski narodni običaj – poštovanja prema starješinama ..

Tako je to , vremenom , tolerisano .

5

VODJSTVO FERIDA DŽANIĆA

Ali , nešto se i probudilo u Pionirskom bataljonu Handžar divizije !

“Hrvatsko cvijeće” , kao i malobrojniji Hrvati sami , pobunili su se ,

poubijali su svoje nacističke oficire i podoficire , te svjesno pošli –

u smrt !…

Kao što su zatvorenici u konc – logorima udarali na bodljikavu

žicu , u uvjerenju da će se bar neko od njih spasiti !

Tako su tim svojim pobunama izazivali – sudbinu samu !

Slično je bilo i u Villefranchu .

Vodja pobune u Pionirskom bataljonu , bio je nacistički poručnik

FERID DŽANIĆ , partizanski komandni kadar , koji je , pričalo se ,

u jednoj zasjedi zarobljen od Nacista 1942. , te tako nestao ,

dok se jedinica sa kojom se kretao – spasila.

Nestao je – u nepoznatom pravcu !

I od tada mu se gubi svaki trag !…

Ferid Džanić je rodjen u Bihaću 1918 .

Odjednom se , u Augustu 1943. , našao u Pionirskom bataljonu ,

dodijeljen “zemljacima” , kao jedan od nacističkih oficira !

Taj put od zarobljavanja 1942. , do Villefrancha 1943. – ostaje

misterija do dana današnjega , misterija zvana – FERID DŽANIĆ !…

Neka o njoj razmišljaju ( i nagadjaju ) – i čitaoci !

Medjutim , činjenice koje nepobitno stoje jesu da je on bio

poručnik SS vojske , ali i da je vodja Pobune u Villefranchu ,

u suradnji sa svojim najbližim suradnicima – Božom Jelenekom ,

Eduardom Matutinovićem i Nikolom Vukelićem .

Historičari tvrde da su postojala još dvojica , ali su njihova

imena bila poznata samo – Feridu Džaniću .

ŽICE SPAJALICE

Ipak treba potcrtati savremenicima da u tom vremenu ljude

nisu spajale nacionalnosti , nego ANTIFAŠIZAM !

Zato nije bilo prebrojavanje po nacionalnostima , a to je upravo

bila “jabuka razdora” medju istraživačima sa naših prostora .

Mislim , ipak , da to sve treba povezivati i sa Džanićevim

boravkom u partizanima , jer je činjenica da je on tamo pregrmio i

Četvrtu neprijateljsku ofanzivu , i bio važan kadar – i u

obavještajnoj službi svoje partizanske brigade .

Neki tvrde da je u njemu ostala nepromjenjena zakletva :

SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU !…

I da i u tome treba traziti razrješenje enigme zvane FERID DŽANIĆ !…

Ko zna ?

8

Da je POBUNA bila senzacija za cijeli nacistički korpus , govori i

činjenica da je i Hitler dobio tu šokantnu vijest – istoga dana ,

i naredio da se Pobuna u krvi uguši…svim raspoloživim

sredstvima !

I bez milosti !…

A usto i ovo :

Ako bude potrebno , i dokazano , da su u Pobunu upleteni i

stanovnici grada – streljati i svo stanovništvo Villefrancha !

Naime , tada je takvih slučajeva već bilo u Francuskoj .

Naprimjer , zbog odmazde – poubijano je cjelokupno

stanovništvo sela ORADOUR .

BRZA INTERVENCIJA NACISTA

Njemačke jedinice su brzo opkolile Villefranche , i prvih

dvjestotinjak pobunjenika je streljano na jednoj poljani izvan

grada , gdje su , u toku gušenja Pobune , dovodjene nove grupe

i pojedinci , te streljani , bez ikakvog suda !…I svjedoka .

Sahranjivani su “na licu mjesta” – bez broja , bez imena , i znaka !

Tu je danas i njihova zajednička grobnica !

Poljana je bila usamljen prostor na uzvišenju iznad Villefrancha ,

bez susjedstva , samo što se tu ipak našao jedan jedini “svjedok” :

Visoki GOLUBARNIK , koji i danas tamo ponosno stoji , kao nijemi

svjedok stradanja pobunjenika …I danas u njega ulijeću – izlijeću

golubovi , čini se – kao simboli mira .

3

S P O M E N I K – N E P R I J A T E LJ I M A !…

Uokolo, oko zemljišta , dodijeljenog državi Jugoslaviji u vlasništvo ,

14. Juna 1951. , sada je naselje . Na zemljištu je lijep spomenik ,

podignut vrijednim doprinosima gradjana Villefrancha , kao čin

zahvalnosti strancima , usto i regrutima nacističke vojske .

To je , čini se , i jedini spomenik na svijetu , podignut –

n e p r i j a t e lj i m a !…

I jedini komad zemlje poklonjen jednoj drugoj državi , i to u

vlašnistvo – 1/1 .

Tako to i danas stoji .

Pitamo susjeda koji nešto radi u vrtu – šta se to ovdje dešavalo ?

On se malo , kao snebiva – pa kaže :

– Oprostite , ja sam tu samo pet godina , i ja o tome ne znam

NIŠTA !…

Eto , i o tome govori naša priča .

O – z a b o r a v u !

Cilj joj je da u čitaocu probudi bar znatiželju…a možda i želju

da posjeti Villefranche , i da tim svojim gestom da i svoj

skromni doprinos proširenju istine o Villefranchu , uklanjajući

travu zaborava – čuvajući i tako uspomenu na naše slavne

pretke , koji su podigli prvu antifašističku pobunu u

njemačkoj vojsci , oslobadjajući , nakratko , i prvi francuski

grad od fašizma .

MISA i DŽENAZA

————————-

Nakratko je oslobodjen Villefranche , i to treba reći –

ali to nije bitno !…

Bio je slobodan onoliko koliko je to bilo moguće .

Tom pobunom , naši su ugradili i svoje živote za –

budućnost Slobodne Francuske !

To je bitno .

Mali broj ih se , nekim čudom spasao , priključivši se

Francuskom pokretu otpora …

To je , čini se , bio i jedan od razloga za Pobunu !

A mi im nismo organizirali ni dženazu , ni Misu za mrtve !

Dok…s e d a m d e s e t o g o d i š nj i c a Pobune – samo

što nije stigla !

Bili su ipak vjernici , a tradicija nalaže da im se učini bar taj

formalni akt – sjećanja na mrtve …

Bez obzira na to da li smo mi danas vjernici , ili ne !

Moralni obziri su sadržani – i u tradicijama .

Mi , kao gradjani , namjeravamo to učiniti poslije 70 godina ,

jer se ove godine – komemoracijom obilježava:

SEDAMDESETOGODIŠNJICA POBUNE U VILLEFRANCHU !…

Na kojoj ćemo biti pristutni , u sastavu – kao što je bio

i PIONIRSKI BATALJON , koji je Pobunu podigao .

Hrvati i Bošnjaci .

Imamo u našoj grupi čak i jednog – Albanca !

Priključite nam se !

Ambasadori Jugoslavije su bili uvijek na obilježavanju

godišnjica Pobune u Villefranchu , a kasnije i ambasadori

Hrvatske i Bosne i Hercegovine . Zajedno .

Na kraju krajeva – i vas pozivamo – 17. Septembra 2013.

Da obidjete sve lokacije vezane za Pobunu u Villefranchu .

I na Misu , i na Dženazu vas pozivamo ! ….Zašto ne ?

A možete biti i – Ambadasori dobre volje !

Da i Vi na taj način , svojim prisustvom , pomognete da

ovaj veliki dogadjaj pokušamo otrgnuti – od zaborava !

I tako da pokosimo – i travu zaborava !

Jer je i u samoj Bosni , odakle je većina pobunjenika , ovaj

dogadjaj gotovo zaboravljen .

A mnogi naši gradjani , posebno iz BiH ,

nikada za to nisu ni čuli .

Jedna naša anketa medju njima u Francuskoj ,

to nedvosmisleno potvrdjuje .

Sada im ostaje jedino knjiga Fadila Ekmečića :

POBUNA BOŠNJAKA U VILLEFRANCHU 1943. ( Paris , 1991.) –

služi kao izvor informacija .

2

SLIJED VA�NIH ?INJENICA

– Muslimani BiH nisu sa simpatijama primili ustašku NDH .

Ustaše su se nadale da će im Nacisti dozvoliti da oni vrše

odabir u SS HANDŽAR DIVIZIJU , a tražili su i da se ona

nazove – USTAŠKA S.S. DIVIZIJA HRVATSKE .

Medjutim , i za jedno i drugo traženje , Nacisti su rekli : NIKS !

To je izazvalo i pravi mali sukob izmedju Hitlera i Pavelića .

– HIMLER je , preko Riebentopa , poručio već Februara 1943 :

” OSTAJEM KOD SVOJE NAMJERE DA SE SS BOSANSKA DIVIZIJA

ORGANIZUJE SAMO OD MUSLIMANA – KOJI SE DANAS , U NAJVEĆEM

BROJU , NE BORE NA NAŠOJ STRANI , VEĆ STOJE PO STRANI , ILI SE

ČAK – BORE PROTIV NAS ” !

OFICIRSKI I PODOFICIRSKI KADAR

————————————————-

– Oficirski i podoficirski kadar Pionirskog bataljona bio je

sastavljen od oficira i podoficira naših folksdojčera , samo je

jedan oficir bio čisti Nijemac , a i on je bio oženjen iz Ljubljane .

Svi su streljani , već u prvim satima Pobune …

Ali , prethodno sudjeni , i osudjeni – i to treba ponoviti :

pred Prijekim vojnim sudom pobunjenika .

– Pobuna je bila , čini se , pripremana odmah po dolasku bataljona

u Villefranch u Augustu 1943…

Tome u prilog , treba naglasiti dva detalja iz života Ferida Džanića .

– Kad je Handžar divizija prolazila kroz Lyon na putu za Villefranche ,

zapisano je da se Ferid Džanić u Lyonu sastao sa nekim Poljakom ,

ali nije zapisano ništa drugo .

– U istrazi poslije Pobune , ustanovljeno je da se Ferid Džanić susreo

sa “nekim Poljakom” koji je , kako je zapisano , radio u Pivari u

Villefranchu .

Medjutim , kasnijom istragom je utvrdjeno da nikakav Poljak nikada

nije radio u toj Pivari !

Dobar povod za razmišljanje o upletenosti u Pobunu i Francuskog

pokreta otpora , jer onaj “Poljak” u Lyonu i ovaj u Villefranchu ,

svakako su – jedan te isti čovjek !…

Uostalom , u Villefranchu je tada živio ( u ilegali ) i predstavnik

Komunističke partije Francuske . Teško je vjerovati da je on tamo

bio neaktivan ! Zvao se MORIS DEKLO .

P O B U N A…

11

– 16. Septembra u hotelu MODERN ( danas banka ) , u 19 sati ,

Ferid Džanić je imao tajni sastanak sa svojim najbližim , da bi se

dogovorili o početku , i načinu razvoja borbi u Pobuni .

Odredjeno je da Pobuna počne kad se čuje ponoćno zvono sa

Katedrale u Villefranchu .

– Još su se jednom sastali odmah poslije 21h , ali nema podataka

šta se na tom sastanku govorilo .

Pobuna je zaista počela prvim otkucajem zvona na Katedrali !

– Odmah su pohapšeni svi oficiri i podoficiri Pionirskog bataljona –

i streljani , poslije odluke prijekog suda , koji je brojio 12 članova !

Samo je jedan pobjegao , i to prvi koji je izveden na strijeljanje u

dvorištu hotela “Moderne” . Nisu ga pogodili , pobjegao im je .

Zato su svi drugi streljani u unutrašnjosti zgrade , u kojoj su ,

i inače stanovali svi njemački oficiri i podoficiri Pionirskog bataljona .

– Nastala je pucnjava , uzvici – grad se podigao na noge…sve je bilo

u ratu !…Trajalo je to cijele noći ….Pobunjenici su tek u toku najžešćih

borbi u gradu , ustanovili da – nemaju dovoljno municije .

Ali su još dugo pružali žestok otpor i borbama “prsa i prsa” .

– Grad Villefranche je proglašen SLOBODNOM TERITORIJOM .

– Oko Villefrancha , zauzeti su istaknuti položaji za odbranu grada ,

a tim dijelom odbrane komandovao je – F e r i d  Dž a n i ć .

GUŠENJE POBUNE

Nacističke snage su stigle iz drugih gradova , i gušenje pobune je počelo .

Odmah je zavedeno opsadno stanje . Svi koji su zaticani na ulici , ili oko

kuća u nedozvoljeno vrijeme , streljani su – bez upozorenja !

7

Strijeljani su svi borci , čim bi bili zarobljeni.

Sve je to trajalo do večeri , kad je Pobuna bila konačno ugušena .

Veliki broj je strijeljan , a neki su zarobljenici i poštedjeni , kako bi

nacističkim isljednicima mogli otkrivati sve detalje Pobune .

Odmah su i odvedeni u Njemačku na isljedjenja , a potom

poslati u logore !

Neki su uspjeli da se skriju u samom Villefranchu kod gradjana ,

a zatim su se priključivali Francuskom pokretu otpora !

POSLJEDNJE UPORIŠTE BITKE

I POMOĆ GRADJANA VILLEFRANCHA

Posljednje uporište borbe “prsa u prsa” bio je veliki trg sa fontanom ,

ispred same opštine Villefranche i hotela MODERNE, a onda su se borci

povlačili uzbrdicom uskim ulicama Villefrancha , skrivajući se po

podrumima i ulazima u kanalizaciju . Postoji zapis da je jedna

porodica skrivala tri pobunjenika ispod uglja , spremljenog za zimnicu .

Gradjani Villefrancha su se trudili da im pomognu koliko je bilo moguće ,

i sami žrtvujući svoje živote .

Nije poznat ni jedan slučaj otkrivanja pobunjenika.

Gradjanima Villefrancha zato dugujemo…

v j e č n u   z a h v a l n o s t !

U toj posljednjoj bitci za Villefranche ,

poginulo je preko 200 Nacista .

Od pobunjenika koji su rukovodili pobunom , spasio se jedino

BOŽO JELENEK , ( Kutina, 1920. ) , koji je imao zadatak da zapali

dokumentaciju pobunjenika , što je i učinio .

On je to učinio , po njegovom svjedočenju , prvo zato  da ne bi bilo

odmazde nad porodicama u zemlji .

I njega je skrivala tri dana jedna francuska porodica u starom gradu ,

odakle je uspio da se probije do “makija” , i priključi Francuskom

pokretu otpora !

Dodajmo o njemu i to da je , kao borac Francuskog pokreta otpora ,

BOŽO JELENEK nosilac i najviših francuskih odlikovanja :

– Ratni križ sa srebrnom zvijezdom ,

– te spomenice Francuskog pokreta otpora 1939 – 1945 .

Kad se 1944. vratio u Jugislaviju , sa još oko 600 naših ljudi koji

su se borili na strani Francuskog pokreta otpora , odmah se

priključio partizanima , i u NOB-u postao komandant bataljona .

Partizanima su se priključili i pridošli borci iz Francuskog pokreta

otpora .

SMRT FERIDA DŽANIĆA

– Vodja pobune FERID DŽANIĆ čuvao je ulaz u grad iz pravca

FIŽAK ( Figeak ) , što je bila najistaknutija tačka oslobodjenog grada !

Njegovi suborci , kao i on – izgubili su tu živote , već u prvom naletu

Nacista , koji su opkoljavali grad !

U šest sati ujutro , na tom mjestu je pronadjen ubijen i vodja pobune

Ferid Džanić , po svjedočenju jedinog preživjelog Bože Jeleneka !

Kad je Božo Jelenek utvrdio tu bolnu činjenicu , odmah je naredio

pobunjenicima – da se spasava kako ko može i zna , a on se

sakrio u starom dijelu grada kod jedne francuske obitelji , odakle

je , kasnije , uspio pobjeći i priključiti se Francuskom pokretu

otpora !

U Francuskom pokretu otpora našlo ih se još stotinjak !

Sve su to nepouzdani podaci , a njemački arhivi ( koji su , čujemo ,

odnedavno dostupni ) , čuvaju sve tajne Pobune , i spiskove svih

vojnika Plave divizije !…

Mnogo posla za istraživače .

– Broj mrtvih nikada nije utvrdjen , jer su streljani na mjestima

gdje su i zarobljavani , i pokopavani su na licu mjesta .

Njihovi grobovi se još traže !

Jelenek je objavio da je u prvoj grupi – “na ledini kod

G o l u b a r n i k a” – streljano 156 pobunjenika .

A dovodjeni su i streljani cijeloga dana – 17. 09. 1943.

Na tom mjestu , danas se nalazi spomenik Pobunjenicima iz daleke

Bosne , Hrvatske , a neki su bili i iz pokrajine Sandžak .

I to na zemljištu koga je francuska država dala u trajno vlasništvo

Jugoslaviji , a to i danas tako stoji – iako Jugoslavije više nema !

Možda bi sada to zemljište , sa spomeničkom baštinom , trebalo

upisati u gruntovnicu kao vlasništvo JEDAN KROZ DVA , izmedju

Hrvatske i Bosne i Hercegovine ?!

Bio bi to , mislim , dopunski primjer prijateljstva ,

izmedju naših zemalja i prijateljske nam Francuske .

NESTANAK PIONIRSKOG BATALJONA

Bataljon je imao oko 1.300 ljudi ( ? ) , a Handžar divizija 12.000 boraca

ukupno , od kojih je oko 3000 bilo u Južnoj Francuskoj , rasporedjenih

oko grada Villefrancha . Poslije Pobune , mnogi su odvedeni

u njemačke logore i tamo poumirali od mučenja .

Saveznici su neke spasili , i oni su se vratili u Bosnu i priključili se

Titovim partizanima !…

Bar oni koji su bili sposobni za rat .

Ipak treba reći još jednom da su svi podaci nepouzdani , jer nema

dovoljno dokumenata o svemu . Ima još mnogo masovnih grobnica u

šumama oko Villefrancha , koje još nisu ni otkrivene . Zasada .

– Najveći izvor informacija o Pobuni , nalazi se u DNEVNIKU , koga je

vodio tadašnji gradonačelnik Villefrancha LUIS FONTAŠ , bivši

potpukovnik inženjerskih jedinica , veteran iz Prvog svjetskog rata .

Poznat po imenu “Čovjek bez lijeve ruke ” !

Danas u Villefranchu postoji i trg koji nosi njegovo ime , a DNEVNIK

još nije objavljen….

Interesantno je napomenuti da se i u grbu grada Villefrancha nalaze

tri simbola , tri ljiljana – kao i u dijelu BiH .

Ljiljani kao simbol “vuku žicu” još od naših Bogumila , kao i od

francuskih Saracena .

1

Prilikom naše posjete Villefranchu , krajem Aprila ove godine , aktuelni

gradonačelnik nam je obećao ustupiti fotokopiju DNEVNIKA , kako

bi ga izdali , u rukopisu i na našem jeziku !

Hvala gospodinu gradonačelniku na obećanju !

A čitaocima hvala ako budu zainteresirani za ovaj projekat .

UMJESTO ZAKLJUČKA

General de Gol je formirao Francuki pokret otpora od već postojećih

organizacija , uključujući i Komunističku partiju Francuske .

Medjutim , Francuski pokret otpora se ogradjuje od Pobune u

Villefranchu , tvrdeći da oni nemaju ništa sa tom Pobunom .

To je i normalno .

U Pobuni je poginulo mnogo ljudi , pa bi se mogao optužiti Francuski

pokret otpora da je podigao pobunu , iako je morao znati da neće biti

nikakvog rezultata , a ljudi će izginuti ! Zato oni o Pobuni i danas imaju

isto mišljenje . Ali , po svjedočenju gradonačelnika Villefrancha ,

i predstavnici Francukog pokreta otpora dolaze na komemoracije ,

koje se održavaju svake godine 17. Septembra.

Rezultata je zaista bilo , i to značajnih .

Kad ljudi dodju u bezizlaznu situaciju , oni ne reagiraju kao normalni

ljudi . Ide se – na sve , ili ništa !…Svjesno u smrt , dakle – za više

ideale , kad je svakodnevnica već izgubljena !

Logično je zamisliti da je intelektualna elita Francuskog pokreta

otpora smislila ovu Pobunu , svjesna svega što će se dešavati .

Ali , očekivalo se i to – da će njemačka komanda , poslije Pobune ,

ocijeniti da je taj teren za njihove vojne vježbe nesiguran , i da će

tada povući i sve njemačke jedinice – na neku drugu lokaciju.

REZULTATI

I zaista :

Sve njemačke jedinice , skupa sa Handžar divizijom , povučene su

u Njemačku na daljnju obuku , jer im je područje južne Francuske

postalo nesigurno . Tako su ostavili dovoljno prostora Francuskom

pokretu otpora za njegovo aktivnije djelovanje i izlazak iz ilegale ,

ohrabreni još i porazom Nijemaca kod Staljingrada .

Dotle je Francuski pokret otpora djelovao u potpunoj ilegali , i

konspirativnosti !…I bez ikakve nade .

A što se tiče upletenosti u tu antifašističku Pobunu , ima već

dovoljno podataka da je to bilo i…

“maslo Francuskog pokreta otpora ” .

A tajne organizacije , i inače , rijetko priznaju rezultate svojih

upletenosti u ovakve dogadjaje .

Imaju zato i razloga .

Danas je tekst na ploči Spomenika izmijenjen , te piše da se

spomenik podiže iz zahvalnosti gradjanima Bosne i Hercegovine

i Hrvatske , dok je – do trajanja Jugoslavije , pisalo ovako :

OVDJE POČIVAJU

JUGOSLOVENSKI BORCI

KOJI SU PALI DALEKO OD SVOJE

DOMOVINE , POKOŠENI RAFALIMA

FAŠISTIČKIH NEPRIJATELJA –

POSLIJE POBUNE

U VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

17. SEPTEMBRA 1943.

Zapis je bio bez njihovih imena . Kao i danas !…

Još jedna misterija , jedna tajna Bosne , ostala je , ovoga puta –

u prijateljskoj zemlji Francuskoj !

Jer su oni ponijeli u smrt i svoju tajnu , i tajnu svojih imena !

A mrtvi će živjeti – koliko ih se mi sjećamo !

Hvala i vama koji ste ovo pročitali !

9

——————

( PROMAJNA , bajna – Juna 2013. )

KOMENTARI:

1. Kemal Huseinćehajić

KEMO, Komentar na: http://dovla.net/2013/08/francuska-pobuna-hrvatskog-cvijeca/#more-22890

Čovjek se (m)uči dok je živ!

Već sam u zadnje vrijeme toliko puta čuo i pročitao da je Draža bio antinacista, pa me ne iznenađuje toliko kada čitam kod našeg Ante da su i pripadnici elitne SS-divizije „Handžar“ također bili antinacisti! Mislim, nije ono da su se baš bratski i jaranski zagrljeni borili protiv Švaba, ali antinacisti su bili; tako se čistom dedukcijom da zaključiti da je jedini pravi nacista na Balkanu bio Tito sa svojim partizanima… Ma da se upišaš! Pa tek ono plavo kenjanje oko plavookih, plavokosih, plavokrvnih arijevskih “dinarskih tipova”  – opisa ih Ante super, ma vidim ih, sa plavim fesovima na plavokosim glavušama ponosno jašu na 144 (siguran sam: plava) mala i živahna (valjda: jer taze osunećena!) bosanska konja; meni naumpade ono kad jaran nam Dževad pred Fudinim Granapom popi za 5 dinara flašicu tinte – nas petero čitav dan za njim tutnjali, pratili ga u stopu, išli za njim u halu, da vidimo neće l’ plavo pišat’ – ma jok!  Mila mati, šta se sve od Ante naučit može kad iz Promajne (i to bajne) promaja puhne! Naučih ja pod stare dane da ima „brda koja se koso spuštaju u male kanjone“, a kako bi drukčije, to je u prirodi uvijek tako, valjda da bi se ona već poslovična Antina užarena „okrugla kugla“ bolje kotrljala… Vidi samo ovaj biser: „Hajnrih KUNC, folksdojčer iz Banata – Srbin dakle“! E neka Tebe Ante, da Te nema, trebalo bo Te izmisliti!

2. Sakib Hadžić

Dragi Vlado,

Nikada se nisam miješao u posao Urednika Dovla.net,vjeruj mi Vlado,ni ovog puta to nije moja namjera.

Razlog moga javljanja je komentar gospodina Kemala Husenčehajića na tekst Ante Granića “Francuska pobuna-Hrvatskog cvijeća”.

Kao Kemo i mnogi drugi dovlablogovci i ja sam pročitao tekst Ante Granića,valjda zbog moga neznanja,nisam primjetio da je Ante

optužio Tita i njegove partizane da su bili najveći nacisti na Balkanu ?.

Uz upotrebu prostačkog vokabulara,ono o plavookim plavokosim arijevcima,komentator Kemo,rado bi privalio Anti Graniću sve ono  sto je

nekada govorio Henrich Himler.

Prvo treba shvatiti da niko ne slavi koloboraciju sa SS-som,ovdje u Francuskoj Hadžar divizija je poznata kao jedina jedinica SS koja je digla pobunu protiv Nijemaca i nacističkog  režima. 

Nastala je nakon masakra počinjenih od strane četnika u istočnoj Bosni nad Bošnjacima.Jugoslovenska istorigrafija,koja je bila pod kontrolom Kumunističke partije,nikada nije dala objektivan sud ne samo o ovoj jedinici nego uposte o Drugom svjetskom ratu na našim prostorima.Zbog političkih razloga i “bratstva i jedinstva” namjerno je prešućivala istina.

U toku Drugog svijetskog rata,samo u Foči poslije obavljenog posla i masakra nad Bošnjacima,veći broj  četnika džematile su obrijali brade,navukli  partizanske uniforme i priključili se partizanima.

Po uzoru na četnike,na kraju rata mnogi pripadnici Handžar divizije priključili su se partizanima.

Zbog njene pobune nad nacistima,danas Republika Hrvatska,svojata Handžar diviziju,kao što naši susjedi svojataju Bosanske  književnike i pjesnike.

U Francuski grad Villefranche- de- Rouerque dolaze hrvatski predstavnici vlasti,da glolifikuju hrabrost Hrvata i Handžar divizije.

Zahvaljujuci pobuni Handžar divizije,jedna ulica u ovom malom gradicu na jugu Francuske dobila je ime “Avenue des Croates” .

Bosnu i Bosance malo ko pominje,pobunu su napravili Hrvati,nek nama bude utjeha (kao što reče Ante) Hrvatsko cvijeće ?

 

Srdačan pozdrav

Sakib Hadžic

Upišite komentar

Vaš komentar